• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,33 -0,20/-0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:29:58 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,33   -0,20/-0,01%  |   HNX-INDEX   387,00   +2,12/+0,55%  |   UPCOM-INDEX   99,48   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.507,19   -3,30/-0,22%  |   HNX30   608,66   -0,40/-0,07%
20 Tháng Mười 2021 7:16:51 SA - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
3:00:02 CH
122,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,30 (+1,07%)
Tham chiếu
121,50
Mở cửa
121,50
Cao nhất
123,50
Thấp nhất
121,50
Khối lượng
2.700
KLTB 10 ngày
6.630
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
70,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Danny Le
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Thu Hà
Thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Yến
Thành viên HĐQT Nguyễn Thiều Quang
Thành viên HĐQT Trương Công Thắng
Thành viên HĐQT Nguyễn Thu Hiền
Tổng giám đốc Trương Công Thắng
Phó Tổng giám đốc Phạm Hồng Sơn
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Yến
Giám đốc tài chính Huỳnh Việt Thăng
Kế toán trưởng Phan Thị Thúy Hoa