• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
29 Tháng Giêng 2022 9:19:43 CH - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:01 CH
110,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+0,55%)
Tham chiếu
109,50
Mở cửa
110,20
Cao nhất
111,50
Thấp nhất
110,00
Khối lượng
19.300
KLTB 10 ngày
9.920
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
88,80
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
28/01/2022 3.497.168.530 1.200 8.300 -7.100 132.404 915.791 -783.388
27/01/2022 3.497.160.530 4.200 5.500 -1.300 459.897 602.246 -142.349
26/01/2022 3.497.152.530 9.400 1.500 7.900 1.039.654 165.902 873.752
25/01/2022 3.497.246.530 3.300 2.000 1.300 367.589 222.781 144.808
24/01/2022 349.727.950 4.100 5.000 -900 459.904 560.859 -100.955
21/01/2022 3.497.313.920 0 0 0 0 0 0
20/01/2022 3.497.313.920 200 0 200 22.640 0 22.640
19/01/2022 3.497.315.920 1.200 661 539 135.299 74.527 60.772
18/01/2022 3.497.327.920 1.400 0 1.400 158.326 0 158.326
17/01/2022 3.497.304.920 2.200 0 2.200 248.213 0 248.213
14/01/2022 3.497.326.920 3.300 0 3.300 372.781 0 372.781
13/01/2022 349.731.890 1.300 3.700 -2.400 147.210 418.983 -271.773
12/01/2022 349.732.290 100 0 100 11.505 0 11.505
11/01/2022 349.732.390 100 4.100 -4.000 11.319 464.088 -452.769
10/01/2022 349.731.890 600 900 -300 69.225 103.838 -34.613
07/01/2022 349.732.490 0 0 0 0 0 0
06/01/2022 349.732.390 200 600 -400 23.454 70.363 -46.909
05/01/2022 349.732.590 22.200 0 22.200 2.622.292 0 2.622.292
04/01/2022 3.497.536.920 27.900 100 27.800 3.262.914 11.695 3.251.219
31/12/2021 349.779.590 3.000 0 3.000 343.097 0 343.097