• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 6:30:52 CH - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
95,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,10 (-2,16%)
Tham chiếu
97,10
Mở cửa
95,00
Cao nhất
95,00
Thấp nhất
95,00
Khối lượng
600
KLTB 10 ngày
7.020
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
90,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
01/07/2022 349.972.945 0 300 -300 0 28.500 -28.500
30/06/2022 349.971.445 2.100 2.200 -100 203.934 213.645 -9.711
29/06/2022 349.970.945 3.000 2.500 500 293.869 244.891 48.978
28/06/2022 349.972.445 4.700 1.500 3.200 460.146 146.855 313.291
27/06/2022 349.976.545 400 2.600 -2.200 39.179 254.666 -215.486
24/06/2022 349.968.845 900 1.500 -600 85.885 143.142 -57.257
23/06/2022 349.965.345 200 600 -400 19.109 57.326 -38.217
22/06/2022 349.964.445 25.500 8.100 17.400 2.498.954 793.786 1.705.169
21/06/2022 349.989.645 3.200 4.400 -1.200 311.532 428.356 -116.824
20/06/2022 349.971.245 100 1.100 -1.000 9.867 108.539 -98.672
17/06/2022 349.970.645 100 300 -200 9.863 29.590 -19.727
16/06/2022 349.954.545 25.100 21.600 3.500 2.533.815 2.180.494 353.321
15/06/2022 349.978.145 115.200 113.700 1.500 11.393.619 11.245.264 148.354
14/06/2022 349.979.945 124.100 116.200 7.900 12.368.158 11.580.822 787.336
13/06/2022 350.003.645 500 1.500 -1.000 49.544 148.632 -99.088
10/06/2022 349.986.945 0 400 -400 0 40.328 -40.328
09/06/2022 349.985.443 300 400 -100 30.319 40.426 -10.106
08/06/2022 349.984.043 24.000 17.200 6.800 2.424.067 1.737.248 686.819
07/06/2022 350.006.843 700 1.502 -802 68.730 147.474 -78.744
06/06/2022 350.003.143 1.600 1.700 -100 159.332 169.290 -9.958