• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 1:05:28 SA - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
97,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-0,72%)
Tham chiếu
97,90
Mở cửa
102,90
Cao nhất
102,90
Thấp nhất
97,00
Khối lượng
5.800
KLTB 10 ngày
8.470
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
90,00
MCH - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
30/03/2022 Huỳnh Việt Thăng Giám đốc tài chính Đăng ký bán 68.000 Biểu đồ
30/03/2022 Huỳnh Việt Thăng Giám đốc tài chính Bán 68.000 Biểu đồ
29/05/2020 Công ty TNHH MTV Masan Consumer Holdings --- Mua 1.723.700 Biểu đồ
18/05/2020 Công ty TNHH MTV Masan Consumer Holdings --- Đăng ký mua 2.000.000 Biểu đồ
20/03/2020 Công ty TNHH MTV Masan Consumer Holdings --- Mua 1.300.000 Biểu đồ
17/03/2020 Công ty TNHH MTV Masan Consumer Holdings --- Đăng ký mua 1.300.000 Biểu đồ
11/03/2020 Công ty TNHH MTV Masan Consumer Holdings --- Mua 1.000.000 Biểu đồ
04/03/2020 Công ty TNHH MTV Masan Consumer Holdings --- Đăng ký mua 1.000.000 Biểu đồ
14/09/2018 Đinh Kim Nhung --- Bán 0 Biểu đồ
20/08/2018 Đinh Kim Nhung --- Đăng ký bán 83.628 Biểu đồ
27/09/2017 Phạm Đình Toại --- Bán 22.000 Biểu đồ
27/09/2017 Phạm Đình Toại --- Đăng ký bán 22.000 Biểu đồ