• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.244,87 +11,49/+0,93%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:15:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.244,87   +11,49/+0,93%  |   HNX-INDEX   308,61   +2,65/+0,87%  |   UPCOM-INDEX   93,32   +0,20/+0,21%  |   VN30   1.285,94   +13,23/+1,04%  |   HNX30   553,68   +7,87/+1,44%
25 Tháng Năm 2022 11:16:11 SA - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/05/2022
11:15:00 SA
104,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,90 (+2,84%)
Tham chiếu
102,00
Mở cửa
104,90
Cao nhất
104,90
Thấp nhất
104,90
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
1.840
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
100,00
Giá đóng cửa ngày 02/08/2021
126,90 +0,70/+0,55%
Mở cửa 127,00
Cao nhất 128,50
Thấp nhất 126,90
Khối lượng 7.100
Giá điều chỉnh 126,90
Giá quá khứ của MCH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
02/08/2021 +0,70 / +0,55% 127,00 128,50 126,90 126,90 127,20 126,90 7.100
30/07/2021 +4,80 / +3,96% 121,20 129,00 121,20 126,00 126,20 126,00 26.000
29/07/2021 +6,90 / +5,82% 120,00 128,50 119,90 125,40 121,20 125,40 17.000
28/07/2021 +2,10 / +1,78% 118,00 120,00 118,00 119,90 118,50 119,90 10.800
27/07/2021 +2,30 / +1,98% 117,00 118,30 115,00 118,30 117,80 118,30 39.900
26/07/2021 +0,90 / +0,78% 113,10 117,90 113,10 116,80 116,00 116,80 14.900
23/07/2021 0,00 / 0,00% 116,00 116,00 115,00 116,00 115,90 116,00 7.200
22/07/2021 -0,70 / -0,60% 116,00 116,00 115,90 116,00 116,00 116,00 16.100
21/07/2021 -1,70 / -1,44% 116,00 117,50 114,00 116,00 116,70 116,00 8.800
20/07/2021 +3,50 / +3,07% 119,00 119,00 117,00 117,60 117,70 117,60 1.600
19/07/2021 -1,80 / -1,55% 114,10 115,00 113,10 114,00 114,10 114,00 29.000
16/07/2021 0,00 / 0,00% 118,20 118,20 115,50 115,70 115,80 115,70 1.700
15/07/2021 +0,30 / +0,26% 119,30 119,30 115,00 116,00 115,70 116,00 800
14/07/2021 -4,20 / -3,55% 117,80 117,90 113,50 114,00 115,70 114,00 7.900
13/07/2021 +3,50 / +3,06% 114,40 131,50 114,40 117,90 118,20 117,90 4.500
12/07/2021 -0,50 / -0,43% 117,50 120,00 112,00 116,40 114,40 116,40 16.000
09/07/2021 +1,90 / +1,65% 119,90 119,90 115,10 117,00 116,90 117,00 3.400
08/07/2021 +2,50 / +2,21% 114,00 115,90 114,00 115,50 115,10 115,50 10.700
07/07/2021 0,00 / 0,00% 112,80 114,00 112,80 113,00 113,00 113,00 29.300
06/07/2021 0,00 / 0,00% 113,50 113,50 113,00 113,00 113,00 113,00 36.600
05/07/2021 -0,30 / -0,27% 114,20 114,20 112,90 112,90 113,00 112,90 36.700
02/07/2021 -1,10 / -0,96% 114,00 114,10 113,00 113,00 113,20 113,00 58.200
01/07/2021 +0,60 / +0,53% 115,00 115,00 114,00 114,00 114,10 114,00 9.000
30/06/2021 +0,50 / +0,44% 115,00 115,00 113,00 114,90 113,40 114,90 14.900
29/06/2021 0,00 / 0,00% 130,50 130,50 114,00 114,20 114,40 114,20 8.300
28/06/2021 +0,90 / +0,79% 113,00 115,50 113,00 114,50 114,20 114,50 3.500
25/06/2021 -0,90 / -0,79% 114,50 114,50 113,20 113,20 113,60 113,20 5.400
24/06/2021 -0,20 / -0,18% 113,00 115,00 113,00 113,10 114,10 113,10 1.900
23/06/2021 +0,40 / +0,36% 112,60 114,00 112,60 113,00 113,30 113,00 2.000
22/06/2021 -1,00 / -0,88% 113,60 113,60 112,50 112,50 112,60 112,50 7.200