• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.248,25 +14,87/+1,21%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 11:24:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.248,25   +14,87/+1,21%  |   HNX-INDEX   310,00   +4,04/+1,32%  |   UPCOM-INDEX   93,26   +0,14/+0,15%  |   VN30   1.290,98   +18,27/+1,44%  |   HNX30   557,10   +11,29/+2,07%
25 Tháng Năm 2022 11:25:14 SA - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/05/2022
11:25:01 SA
103,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+0,98%)
Tham chiếu
102,00
Mở cửa
104,90
Cao nhất
104,90
Thấp nhất
103,00
Khối lượng
600
KLTB 10 ngày
1.890
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
100,00
Giá đóng cửa ngày 03/08/2021
125,90 -1,30/-1,02%
Mở cửa 126,50
Cao nhất 127,00
Thấp nhất 124,00
Khối lượng 6.400
Giá điều chỉnh 125,90
Giá quá khứ của MCH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
03/08/2021 -1,30 / -1,02% 126,50 127,00 124,00 125,90 125,80 125,90 6.400
02/08/2021 +0,70 / +0,55% 127,00 128,50 126,90 126,90 127,20 126,90 7.100
30/07/2021 +4,80 / +3,96% 121,20 129,00 121,20 126,00 126,20 126,00 26.000
29/07/2021 +6,90 / +5,82% 120,00 128,50 119,90 125,40 121,20 125,40 17.000
28/07/2021 +2,10 / +1,78% 118,00 120,00 118,00 119,90 118,50 119,90 10.800
27/07/2021 +2,30 / +1,98% 117,00 118,30 115,00 118,30 117,80 118,30 39.900
26/07/2021 +0,90 / +0,78% 113,10 117,90 113,10 116,80 116,00 116,80 14.900
23/07/2021 0,00 / 0,00% 116,00 116,00 115,00 116,00 115,90 116,00 7.200
22/07/2021 -0,70 / -0,60% 116,00 116,00 115,90 116,00 116,00 116,00 16.100
21/07/2021 -1,70 / -1,44% 116,00 117,50 114,00 116,00 116,70 116,00 8.800
20/07/2021 +3,50 / +3,07% 119,00 119,00 117,00 117,60 117,70 117,60 1.600
19/07/2021 -1,80 / -1,55% 114,10 115,00 113,10 114,00 114,10 114,00 29.000
16/07/2021 0,00 / 0,00% 118,20 118,20 115,50 115,70 115,80 115,70 1.700
15/07/2021 +0,30 / +0,26% 119,30 119,30 115,00 116,00 115,70 116,00 800
14/07/2021 -4,20 / -3,55% 117,80 117,90 113,50 114,00 115,70 114,00 7.900
13/07/2021 +3,50 / +3,06% 114,40 131,50 114,40 117,90 118,20 117,90 4.500
12/07/2021 -0,50 / -0,43% 117,50 120,00 112,00 116,40 114,40 116,40 16.000
09/07/2021 +1,90 / +1,65% 119,90 119,90 115,10 117,00 116,90 117,00 3.400
08/07/2021 +2,50 / +2,21% 114,00 115,90 114,00 115,50 115,10 115,50 10.700
07/07/2021 0,00 / 0,00% 112,80 114,00 112,80 113,00 113,00 113,00 29.300
06/07/2021 0,00 / 0,00% 113,50 113,50 113,00 113,00 113,00 113,00 36.600
05/07/2021 -0,30 / -0,27% 114,20 114,20 112,90 112,90 113,00 112,90 36.700
02/07/2021 -1,10 / -0,96% 114,00 114,10 113,00 113,00 113,20 113,00 58.200
01/07/2021 +0,60 / +0,53% 115,00 115,00 114,00 114,00 114,10 114,00 9.000
30/06/2021 +0,50 / +0,44% 115,00 115,00 113,00 114,90 113,40 114,90 14.900
29/06/2021 0,00 / 0,00% 130,50 130,50 114,00 114,20 114,40 114,20 8.300
28/06/2021 +0,90 / +0,79% 113,00 115,50 113,00 114,50 114,20 114,50 3.500
25/06/2021 -0,90 / -0,79% 114,50 114,50 113,20 113,20 113,60 113,20 5.400
24/06/2021 -0,20 / -0,18% 113,00 115,00 113,00 113,10 114,10 113,10 1.900
23/06/2021 +0,40 / +0,36% 112,60 114,00 112,60 113,00 113,30 113,00 2.000