• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.474,35 +3,59/+0,24%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:35:00 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.474,35   +3,59/+0,24%  |   HNX-INDEX   411,98   +0,71/+0,17%  |   UPCOM-INDEX   109,06   +0,33/+0,30%  |   VN30   1.523,21   +6,64/+0,44%  |   HNX30   731,06   +3,03/+0,42%
28 Tháng Giêng 2022 9:42:10 SA - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
9:35:01 SA
110,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+0,91%)
Tham chiếu
109,50
Mở cửa
110,20
Cao nhất
110,50
Thấp nhất
110,20
Khối lượng
1.400
KLTB 10 ngày
8.130
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
88,80
Giá đóng cửa ngày 08/05/2020
67,20 -0,60/-0,88%
Mở cửa 67,60
Cao nhất 68,00
Thấp nhất 67,20
Khối lượng 23.400
Giá điều chỉnh 60,79
Giá quá khứ của MCH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
08/05/2020 -0,60 / -0,88% 67,60 68,00 67,20 67,20 67,76 60,79 23.400
07/05/2020 +0,50 / +0,74% 67,00 68,00 67,00 67,80 67,47 61,33 2.632
06/05/2020 +0,80 / +1,20% 67,00 67,30 66,30 67,30 66,88 60,88 20.000
05/05/2020 -0,50 / -0,75% 66,50 66,90 66,20 66,50 66,41 60,15 6.400
04/05/2020 -0,40 / -0,59% 67,60 67,60 66,70 67,00 67,19 60,61 5.700
29/04/2020 -0,10 / -0,15% 68,00 68,00 67,10 67,50 67,42 61,06 10.700
28/04/2020 +0,50 / +0,75% 67,50 67,60 66,00 67,60 67,15 61,15 14.100
27/04/2020 0,00 / 0,00% 67,80 67,80 67,00 67,10 67,08 60,70 9.200
24/04/2020 +0,50 / +0,75% 67,00 67,50 66,50 67,50 67,06 61,06 19.500
23/04/2020 +0,20 / +0,30% 66,00 67,00 65,00 67,00 66,62 60,61 15.000
22/04/2020 +0,80 / +1,21% 65,00 66,80 64,00 66,80 65,99 60,43 13.600
21/04/2020 -2,40 / -3,51% 67,90 67,90 65,00 66,00 66,29 59,70 29.700
20/04/2020 0,00 / 0,00% 68,30 68,40 67,50 68,40 67,90 61,87 25.600
17/04/2020 +1,40 / +2,10% 68,00 69,40 68,00 68,00 68,38 61,51 46.600
16/04/2020 +1,00 / +1,52% 66,50 67,00 66,50 66,60 66,65 60,25 7.300
15/04/2020 +0,10 / +0,15% 65,60 68,00 65,60 65,60 66,54 59,34 26.290
14/04/2020 +0,40 / +0,61% 65,00 65,50 65,00 65,50 65,15 59,25 11.300
13/04/2020 -1,20 / -1,81% 66,00 66,00 64,00 65,10 65,37 58,89 24.100
10/04/2020 -1,40 / -2,08% 67,00 67,00 65,80 65,80 66,35 59,52 28.690
09/04/2020 -1,30 / -1,90% 68,50 68,50 67,20 67,20 68,13 60,79 37.756
08/04/2020 -1,60 / -2,28% 69,80 69,80 67,00 68,50 68,51 61,96 38.200
07/04/2020 +1,10 / +1,59% 69,00 70,20 68,00 70,10 69,59 63,41 97.005
06/04/2020 +7,10 / +11,47% 62,80 69,00 62,70 69,00 67,43 62,42 67.825
03/04/2020 +4,40 / +7,55% 59,00 63,10 59,00 62,70 61,95 56,72 39.300
01/04/2020 +1,50 / +2,63% 58,00 58,50 58,00 58,50 58,30 52,92 21.000
31/03/2020 +0,50 / +0,88% 56,40 57,00 56,00 57,00 56,88 51,56 12.700
30/03/2020 -0,70 / -1,22% 58,00 58,00 55,90 56,50 56,18 51,11 7.900
27/03/2020 0,00 / 0,00% 58,00 58,00 56,00 57,00 57,20 51,56 22.500
26/03/2020 -0,30 / -0,52% 57,30 57,30 56,90 57,00 57,02 51,56 17.600
25/03/2020 -2,70 / -4,50% 57,00 59,00 57,00 57,30 57,40 51,83 3.800