• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,76 +12,39/+1,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,76   +12,39/+1,01%  |   HNX-INDEX   309,84   -5,60/-1,78%  |   UPCOM-INDEX   94,73   -1,16/-1,21%  |   VN30   1.286,41   +6,86/+0,54%  |   HNX30   541,06   -5,02/-0,92%
19 Tháng Năm 2022 12:04:16 SA - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 18/05/2022
3:05:04 CH
102,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,20 (+1,18%)
Tham chiếu
101,30
Mở cửa
103,00
Cao nhất
105,00
Thấp nhất
101,00
Khối lượng
2.000
KLTB 10 ngày
3.390
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
100,00
Giá đóng cửa ngày 11/11/2021
121,00 -2,00/-1,63%
Mở cửa 121,10
Cao nhất 122,70
Thấp nhất 121,00
Khối lượng 4.300
Giá điều chỉnh 121,00
Giá quá khứ của MCH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
11/11/2021 -2,00 / -1,63% 121,10 122,70 121,00 121,00 121,10 121,00 4.300
10/11/2021 -0,80 / -0,65% 123,90 124,00 122,30 122,40 123,00 122,40 2.600
09/11/2021 +1,50 / +1,23% 122,50 123,50 122,50 123,00 123,20 123,00 46.800
08/11/2021 +0,80 / +0,66% 121,00 122,50 121,00 122,50 121,48 122,50 45.400
05/11/2021 +0,10 / +0,08% 122,00 122,00 121,50 121,80 121,70 121,80 5.200
04/11/2021 +0,20 / +0,16% 121,50 122,00 121,00 122,00 121,70 122,00 6.400
03/11/2021 -0,90 / -0,74% 122,00 122,50 121,10 121,10 121,80 121,10 16.800
02/11/2021 -0,80 / -0,65% 125,20 125,20 121,60 122,00 122,00 122,00 11.200
01/11/2021 -1,30 / -1,06% 125,40 125,40 121,60 121,90 122,80 121,90 16.700
29/10/2021 +1,50 / +1,22% 124,00 124,90 122,20 124,40 123,20 124,40 6.000
28/10/2021 +1,30 / +1,06% 122,20 123,50 122,00 123,50 122,90 123,50 13.700
27/10/2021 +0,50 / +0,41% 123,00 123,00 122,00 122,00 122,20 122,00 3.200
26/10/2021 +0,20 / +0,16% 124,00 124,00 120,00 123,00 121,50 123,00 2.400
25/10/2021 +0,90 / +0,74% 121,00 123,70 121,00 123,00 122,80 123,00 1.400
22/10/2021 +0,90 / +0,75% 124,20 124,20 121,10 121,10 122,10 121,10 600
21/10/2021 -1,50 / -1,23% 122,40 122,40 117,00 120,90 120,20 120,90 4.700
20/10/2021 -0,30 / -0,25% 124,90 124,90 121,90 122,00 122,40 122,00 1.800
19/10/2021 +1,30 / +1,07% 121,50 123,50 121,50 122,80 122,30 122,80 2.700
18/10/2021 0,00 / 0,00% 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 4.200
15/10/2021 -1,10 / -0,90% 122,00 122,00 121,00 121,00 121,50 121,00 2.100
14/10/2021 -0,50 / -0,41% 122,00 122,50 122,00 122,00 122,10 122,00 4.500
13/10/2021 -0,50 / -0,41% 122,80 122,80 122,00 122,00 122,50 122,00 5.400
12/10/2021 +2,60 / +2,12% 122,30 125,50 122,00 125,00 122,50 125,00 9.900
11/10/2021 -0,40 / -0,32% 125,70 125,70 122,10 124,70 122,40 124,70 8.700
08/10/2021 -2,30 / -1,80% 124,40 125,50 123,80 125,50 125,10 125,50 13.300
07/10/2021 +0,10 / +0,08% 124,80 139,80 122,30 122,30 127,80 122,30 9.100
06/10/2021 -0,10 / -0,08% 122,20 123,30 122,00 122,10 122,20 122,10 6.400
05/10/2021 +0,80 / +0,65% 122,30 123,10 121,80 123,10 122,20 123,10 6.500
04/10/2021 +0,20 / +0,16% 122,20 122,40 122,20 122,40 122,30 122,40 3.500
01/10/2021 -0,70 / -0,57% 122,80 122,80 122,00 122,00 122,20 122,00 3.000