• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
02 Tháng Bảy 2022 12:03:59 CH - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
95,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,10 (-2,16%)
Tham chiếu
97,10
Mở cửa
95,00
Cao nhất
95,00
Thấp nhất
95,00
Khối lượng
600
KLTB 10 ngày
7.020
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
90,00
Giá đóng cửa ngày 12/05/2022
109,90 +1,80/+1,67%
Mở cửa 111,40
Cao nhất 111,40
Thấp nhất 108,00
Khối lượng 600
Giá điều chỉnh 109,90
Giá quá khứ của MCH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
12/05/2022 +1,80 / +1,67% 111,40 111,40 108,00 109,90 108,90 109,90 600
11/05/2022 +1,90 / +1,79% 107,00 111,50 107,00 108,00 108,10 108,00 15.500
10/05/2022 -2,40 / -2,22% 106,90 106,90 105,50 105,50 106,10 105,50 1.400
09/05/2022 -0,20 / -0,19% 108,00 108,00 107,80 107,80 107,90 107,80 400
06/05/2022 -0,20 / -0,18% 108,00 110,50 104,20 108,00 108,00 108,00 3.200
05/05/2022 -1,00 / -0,92% 110,00 110,00 108,00 108,00 108,20 108,00 1.700
04/05/2022 0,00 / 0,00% 110,00 110,00 108,80 109,00 109,00 109,00 6.200
29/04/2022 +2,30 / +2,15% 111,50 111,50 107,60 109,50 109,00 109,50 2.400
28/04/2022 +2,50 / +2,34% 111,80 111,80 106,70 109,50 107,20 109,50 3.000
27/04/2022 -1,50 / -1,40% 111,80 111,80 106,00 106,00 107,00 106,00 1.800
26/04/2022 +0,70 / +0,64% 106,00 109,80 105,90 109,80 107,50 109,80 1.700
25/04/2022 +0,50 / +0,45% 113,80 113,80 107,00 111,00 109,10 111,00 33.400
22/04/2022 -0,80 / -0,72% 114,00 114,00 110,00 111,00 110,50 111,00 64.500
21/04/2022 -0,10 / -0,09% 114,90 114,90 110,50 111,50 111,80 111,50 84.700
20/04/2022 -2,80 / -2,46% 118,00 118,00 111,00 111,00 111,60 111,00 62.400
19/04/2022 -0,50 / -0,44% 113,60 119,80 113,00 113,10 113,80 113,10 4.000
18/04/2022 0,00 / 0,00% 114,00 115,90 113,00 113,00 113,60 113,00 12.400
15/04/2022 -1,50 / -1,32% 114,00 114,10 112,00 112,00 113,00 112,00 6.000
14/04/2022 +1,80 / +1,61% 113,00 114,00 112,00 113,90 113,50 113,90 6.100
13/04/2022 +0,30 / +0,27% 113,90 113,90 112,00 112,00 112,10 112,00 11.900
12/04/2022 -0,60 / -0,53% 112,20 113,00 111,20 112,30 111,70 112,30 11.500
08/04/2022 -1,20 / -1,06% 114,00 114,00 112,10 112,20 112,90 112,20 3.700
07/04/2022 +0,40 / +0,35% 113,60 114,00 113,00 114,00 113,40 114,00 11.000
06/04/2022 +1,00 / +0,88% 116,00 116,00 112,00 114,80 113,60 114,80 1.800
05/04/2022 +0,50 / +0,44% 114,90 115,80 113,50 115,40 113,80 115,40 68.200
04/04/2022 +1,00 / +0,88% 114,70 115,00 113,50 115,00 114,90 115,00 76.000
01/04/2022 +2,20 / +1,95% 111,10 115,00 111,10 114,90 114,00 114,90 3.900
31/03/2022 +1,40 / +1,22% 113,80 115,90 111,00 115,70 112,70 115,70 6.600
30/03/2022 0,00 / 0,00% 115,00 117,00 113,00 113,50 114,30 113,50 80.400
29/03/2022 +1,30 / +1,16% 112,00 114,90 111,00 113,10 113,50 113,10 32.600