• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
01 Tháng Bảy 2022 3:18:30 CH - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
95,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,10 (-2,16%)
Tham chiếu
97,10
Mở cửa
95,00
Cao nhất
95,00
Thấp nhất
95,00
Khối lượng
600
KLTB 10 ngày
7.020
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
90,00
Giá đóng cửa ngày 12/07/2021
116,40 -0,50/-0,43%
Mở cửa 117,50
Cao nhất 120,00
Thấp nhất 112,00
Khối lượng 16.000
Giá điều chỉnh 116,40
Giá quá khứ của MCH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
12/07/2021 -0,50 / -0,43% 117,50 120,00 112,00 116,40 114,40 116,40 16.000
09/07/2021 +1,90 / +1,65% 119,90 119,90 115,10 117,00 116,90 117,00 3.400
08/07/2021 +2,50 / +2,21% 114,00 115,90 114,00 115,50 115,10 115,50 10.700
07/07/2021 0,00 / 0,00% 112,80 114,00 112,80 113,00 113,00 113,00 29.300
06/07/2021 0,00 / 0,00% 113,50 113,50 113,00 113,00 113,00 113,00 36.600
05/07/2021 -0,30 / -0,27% 114,20 114,20 112,90 112,90 113,00 112,90 36.700
02/07/2021 -1,10 / -0,96% 114,00 114,10 113,00 113,00 113,20 113,00 58.200
01/07/2021 +0,60 / +0,53% 115,00 115,00 114,00 114,00 114,10 114,00 9.000
30/06/2021 +0,50 / +0,44% 115,00 115,00 113,00 114,90 113,40 114,90 14.900
29/06/2021 0,00 / 0,00% 130,50 130,50 114,00 114,20 114,40 114,20 8.300
28/06/2021 +0,90 / +0,79% 113,00 115,50 113,00 114,50 114,20 114,50 3.500
25/06/2021 -0,90 / -0,79% 114,50 114,50 113,20 113,20 113,60 113,20 5.400
24/06/2021 -0,20 / -0,18% 113,00 115,00 113,00 113,10 114,10 113,10 1.900
23/06/2021 +0,40 / +0,36% 112,60 114,00 112,60 113,00 113,30 113,00 2.000
22/06/2021 -1,00 / -0,88% 113,60 113,60 112,50 112,50 112,60 112,50 7.200
21/06/2021 -0,90 / -0,78% 112,00 114,80 112,00 114,00 113,50 114,00 2.400
18/06/2021 -0,30 / -0,26% 115,50 115,50 114,70 114,70 114,90 114,70 42.700
17/06/2021 -0,10 / -0,09% 114,80 115,90 114,80 115,00 115,00 115,00 11.400
16/06/2021 +0,70 / +0,61% 115,10 115,50 115,00 115,50 115,10 115,50 8.800
15/06/2021 +0,90 / +0,79% 115,00 115,10 114,00 115,10 114,80 115,10 31.100
14/06/2021 +1,70 / +1,51% 112,30 114,80 112,30 114,00 114,20 114,00 17.600
11/06/2021 +0,40 / +0,36% 112,00 114,00 112,00 112,30 112,30 112,30 2.500
10/06/2021 +0,50 / +0,45% 111,50 114,70 111,50 112,00 111,90 112,00 1.400
09/06/2021 -3,10 / -2,71% 114,60 114,60 110,10 111,50 111,50 111,50 2.000
08/06/2021 -0,10 / -0,09% 116,00 116,00 110,80 114,80 114,60 114,80 1.600
07/06/2021 -0,20 / -0,17% 115,10 115,10 114,90 114,90 114,93 114,90 26.300
04/06/2021 +0,10 / +0,09% 115,50 115,50 115,00 115,00 115,10 115,00 24.500
03/06/2021 -0,30 / -0,26% 115,00 116,50 114,00 116,50 114,90 116,50 42.500
02/06/2021 +1,80 / +1,56% 117,00 117,00 115,00 117,00 116,80 117,00 7.200
01/06/2021 +1,60 / +1,41% 118,50 118,50 115,00 115,00 115,20 115,00 42.100