• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 1:14:29 SA - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
97,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-0,72%)
Tham chiếu
97,90
Mở cửa
102,90
Cao nhất
102,90
Thấp nhất
97,00
Khối lượng
5.800
KLTB 10 ngày
8.470
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
90,00
Giá đóng cửa ngày 12/10/2021
125,00 +2,60/+2,12%
Mở cửa 122,30
Cao nhất 125,50
Thấp nhất 122,00
Khối lượng 9.900
Giá điều chỉnh 125,00
Giá quá khứ của MCH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
12/10/2021 +2,60 / +2,12% 122,30 125,50 122,00 125,00 122,50 125,00 9.900
11/10/2021 -0,40 / -0,32% 125,70 125,70 122,10 124,70 122,40 124,70 8.700
08/10/2021 -2,30 / -1,80% 124,40 125,50 123,80 125,50 125,10 125,50 13.300
07/10/2021 +0,10 / +0,08% 124,80 139,80 122,30 122,30 127,80 122,30 9.100
06/10/2021 -0,10 / -0,08% 122,20 123,30 122,00 122,10 122,20 122,10 6.400
05/10/2021 +0,80 / +0,65% 122,30 123,10 121,80 123,10 122,20 123,10 6.500
04/10/2021 +0,20 / +0,16% 122,20 122,40 122,20 122,40 122,30 122,40 3.500
01/10/2021 -0,70 / -0,57% 122,80 122,80 122,00 122,00 122,20 122,00 3.000
30/09/2021 +0,60 / +0,49% 124,80 124,80 121,10 123,90 122,70 123,90 4.600
29/09/2021 -0,60 / -0,48% 123,00 124,60 121,10 123,50 123,30 123,50 4.000
28/09/2021 -0,10 / -0,08% 125,00 125,00 124,00 124,30 124,10 124,30 2.100
27/09/2021 -1,00 / -0,80% 126,50 126,50 123,50 123,50 124,40 123,50 2.800
24/09/2021 +1,50 / +1,22% 125,50 125,50 124,00 124,80 124,50 124,80 8.500
23/09/2021 -0,20 / -0,16% 123,00 123,50 123,00 123,40 123,30 123,40 4.400
22/09/2021 +0,40 / +0,32% 124,00 125,00 123,00 123,50 123,60 123,50 4.500
21/09/2021 -1,30 / -1,04% 120,30 124,90 120,20 123,50 123,10 123,50 5.200
20/09/2021 -0,30 / -0,24% 127,00 127,00 124,00 125,00 124,80 125,00 5.500
17/09/2021 -0,70 / -0,56% 126,80 126,80 125,00 125,00 125,30 125,00 12.600
16/09/2021 -0,90 / -0,71% 127,70 127,70 125,00 125,00 125,70 125,00 9.000
15/09/2021 0,00 / 0,00% 126,00 126,00 125,50 126,00 125,90 126,00 14.000
14/09/2021 -0,20 / -0,16% 126,50 127,00 125,00 125,10 126,00 125,10 7.600
13/09/2021 +1,70 / +1,36% 123,60 129,20 123,60 126,90 125,30 126,90 1.100
10/09/2021 0,00 / 0,00% 125,60 125,90 124,00 125,50 125,20 125,50 11.500
09/09/2021 -0,50 / -0,40% 127,60 127,60 124,20 125,50 125,50 125,50 3.000
08/09/2021 +0,20 / +0,16% 127,60 127,60 125,10 126,00 126,00 126,00 5.800
07/09/2021 +1,60 / +1,27% 125,10 127,90 125,00 127,70 125,80 127,70 7.600
06/09/2021 0,00 / 0,00% 131,90 131,90 125,00 125,00 126,10 125,00 34.000
01/09/2021 -1,10 / -0,86% 125,10 129,30 124,90 126,80 125,00 126,80 16.300
31/08/2021 +0,60 / +0,46% 130,90 130,90 125,00 129,90 127,90 129,90 37.300
30/08/2021 -1,40 / -1,08% 130,00 132,30 128,00 128,00 129,30 128,00 33.800