• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.470,76 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 8:54:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.470,76   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   411,27   0,00/0,00%  |   UPCOM-INDEX   108,73   0,00/0,00%  |   VN30   1.516,57   0,00/0,00%  |   HNX30   728,03   0,00/0,00%
28 Tháng Giêng 2022 8:55:53 SA - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
8:54:59 SA
109,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
109,50
Mở cửa
109,50
Cao nhất
109,50
Thấp nhất
109,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
7.990
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
88,80
Giá đóng cửa ngày 13/04/2020
65,10 -1,20/-1,81%
Mở cửa 66,00
Cao nhất 66,00
Thấp nhất 64,00
Khối lượng 24.100
Giá điều chỉnh 58,89
Giá quá khứ của MCH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
13/04/2020 -1,20 / -1,81% 66,00 66,00 64,00 65,10 65,37 58,89 24.100
10/04/2020 -1,40 / -2,08% 67,00 67,00 65,80 65,80 66,35 59,52 28.690
09/04/2020 -1,30 / -1,90% 68,50 68,50 67,20 67,20 68,13 60,79 37.756
08/04/2020 -1,60 / -2,28% 69,80 69,80 67,00 68,50 68,51 61,96 38.200
07/04/2020 +1,10 / +1,59% 69,00 70,20 68,00 70,10 69,59 63,41 97.005
06/04/2020 +7,10 / +11,47% 62,80 69,00 62,70 69,00 67,43 62,42 67.825
03/04/2020 +4,40 / +7,55% 59,00 63,10 59,00 62,70 61,95 56,72 39.300
01/04/2020 +1,50 / +2,63% 58,00 58,50 58,00 58,50 58,30 52,92 21.000
31/03/2020 +0,50 / +0,88% 56,40 57,00 56,00 57,00 56,88 51,56 12.700
30/03/2020 -0,70 / -1,22% 58,00 58,00 55,90 56,50 56,18 51,11 7.900
27/03/2020 0,00 / 0,00% 58,00 58,00 56,00 57,00 57,20 51,56 22.500
26/03/2020 -0,30 / -0,52% 57,30 57,30 56,90 57,00 57,02 51,56 17.600
25/03/2020 -2,70 / -4,50% 57,00 59,00 57,00 57,30 57,40 51,83 3.800
24/03/2020 +6,00 / +11,11% 53,30 60,00 53,00 60,00 55,05 54,27 34.800
23/03/2020 -2,30 / -4,09% 55,10 55,10 51,00 54,00 53,30 48,85 33.700
20/03/2020 -2,00 / -3,46% 57,60 57,60 55,80 55,80 56,29 50,48 1.318.600
19/03/2020 +1,80 / +3,21% 57,90 57,90 57,60 57,80 57,64 52,28 4.500
18/03/2020 -3,00 / -5,08% 58,60 59,00 56,00 56,00 58,10 50,66 17.600
17/03/2020 +0,90 / +1,55% 58,90 59,00 58,00 59,00 58,64 53,37 15.500
16/03/2020 +1,30 / +2,29% 58,00 58,50 57,00 58,10 58,13 52,56 21.000
13/03/2020 +0,90 / +1,58% 54,10 59,00 54,10 58,00 56,83 52,47 8.100
12/03/2020 -8,40 / -12,82% 64,00 64,00 56,00 57,10 59,82 51,65 30.300
11/03/2020 -0,70 / -1,06% 66,30 66,30 64,60 65,50 65,34 59,25 349.569
10/03/2020 +2,10 / +3,28% 66,20 66,50 66,20 66,20 66,36 59,88 6.500
09/03/2020 -2,90 / -4,33% 67,00 67,00 63,50 64,10 66,31 57,98 27.400
06/03/2020 0,00 / 0,00% 67,00 67,00 66,70 67,00 66,96 60,61 4.800
05/03/2020 0,00 / 0,00% 67,10 67,50 67,00 67,00 67,25 60,61 15.600
04/03/2020 -0,20 / -0,30% 67,00 67,00 67,00 67,00 67,00 60,61 661.631
03/03/2020 +0,20 / +0,30% 67,00 67,20 67,00 67,20 67,06 60,79 11.900
02/03/2020 0,00 / 0,00% 67,00 67,50 67,00 67,00 67,16 60,61 2.200