• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,44 -6,40/-0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,44   -6,40/-0,43%  |   HNX-INDEX   458,05   -2,53/-0,55%  |   UPCOM-INDEX   114,10   +0,03/+0,03%  |   VN30   1.537,59   -15,45/-0,99%  |   HNX30   764,35   -2,89/-0,38%
01 Tháng Mười Hai 2021 12:24:36 SA - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 30/11/2021
3:04:59 CH
117,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-8,90 (-7,02%)
Tham chiếu
126,80
Mở cửa
121,90
Cao nhất
121,90
Thấp nhất
116,10
Khối lượng
18.000
KLTB 10 ngày
10.750
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
85,00
Giá đóng cửa ngày 18/05/2020
67,50 -0,30/-0,44%
Mở cửa 67,80
Cao nhất 68,80
Thấp nhất 67,30
Khối lượng 9.200
Giá điều chỉnh 61,06
Giá quá khứ của MCH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
18/05/2020 -0,30 / -0,44% 67,80 68,80 67,30 67,50 67,53 61,06 9.200
15/05/2020 -0,80 / -1,17% 67,80 67,90 67,50 67,50 67,77 61,06 15.000
14/05/2020 +1,10 / +1,64% 67,20 68,50 67,20 68,30 67,84 61,78 50.500
13/05/2020 0,00 / 0,00% 67,30 67,70 66,50 67,20 67,10 60,79 9.000
12/05/2020 -0,60 / -0,88% 67,40 67,80 67,20 67,20 67,33 60,79 7.400
11/05/2020 0,00 / 0,00% 67,80 67,90 66,50 67,80 67,39 61,33 20.800
08/05/2020 -0,60 / -0,88% 67,60 68,00 67,20 67,20 67,76 60,79 23.400
07/05/2020 +0,50 / +0,74% 67,00 68,00 67,00 67,80 67,47 61,33 2.632
06/05/2020 +0,80 / +1,20% 67,00 67,30 66,30 67,30 66,88 60,88 20.000
05/05/2020 -0,50 / -0,75% 66,50 66,90 66,20 66,50 66,41 60,15 6.400
04/05/2020 -0,40 / -0,59% 67,60 67,60 66,70 67,00 67,19 60,61 5.700
29/04/2020 -0,10 / -0,15% 68,00 68,00 67,10 67,50 67,42 61,06 10.700
28/04/2020 +0,50 / +0,75% 67,50 67,60 66,00 67,60 67,15 61,15 14.100
27/04/2020 0,00 / 0,00% 67,80 67,80 67,00 67,10 67,08 60,70 9.200
24/04/2020 +0,50 / +0,75% 67,00 67,50 66,50 67,50 67,06 61,06 19.500
23/04/2020 +0,20 / +0,30% 66,00 67,00 65,00 67,00 66,62 60,61 15.000
22/04/2020 +0,80 / +1,21% 65,00 66,80 64,00 66,80 65,99 60,43 13.600
21/04/2020 -2,40 / -3,51% 67,90 67,90 65,00 66,00 66,29 59,70 29.700
20/04/2020 0,00 / 0,00% 68,30 68,40 67,50 68,40 67,90 61,87 25.600
17/04/2020 +1,40 / +2,10% 68,00 69,40 68,00 68,00 68,38 61,51 46.600
16/04/2020 +1,00 / +1,52% 66,50 67,00 66,50 66,60 66,65 60,25 7.300
15/04/2020 +0,10 / +0,15% 65,60 68,00 65,60 65,60 66,54 59,34 26.290
14/04/2020 +0,40 / +0,61% 65,00 65,50 65,00 65,50 65,15 59,25 11.300
13/04/2020 -1,20 / -1,81% 66,00 66,00 64,00 65,10 65,37 58,89 24.100
10/04/2020 -1,40 / -2,08% 67,00 67,00 65,80 65,80 66,35 59,52 28.690
09/04/2020 -1,30 / -1,90% 68,50 68,50 67,20 67,20 68,13 60,79 37.756
08/04/2020 -1,60 / -2,28% 69,80 69,80 67,00 68,50 68,51 61,96 38.200
07/04/2020 +1,10 / +1,59% 69,00 70,20 68,00 70,10 69,59 63,41 97.005
06/04/2020 +7,10 / +11,47% 62,80 69,00 62,70 69,00 67,43 62,42 67.825
03/04/2020 +4,40 / +7,55% 59,00 63,10 59,00 62,70 61,95 56,72 39.300