• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,87 +6,12/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:25:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,87   +6,12/+0,49%  |   HNX-INDEX   302,35   +1,02/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   92,88   +0,56/+0,61%  |   VN30   1.285,03   +8,33/+0,65%  |   HNX30   557,03   +2,79/+0,50%
09 Tháng Tám 2022 12:31:44 CH - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 09/08/2022
12:25:01 CH
103,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+4,70 (+4,78%)
Tham chiếu
98,30
Mở cửa
99,00
Cao nhất
103,00
Thấp nhất
99,00
Khối lượng
11.500
KLTB 10 ngày
14.020
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
84,50
Giá đóng cửa ngày 22/10/2021
121,10 +0,90/+0,75%
Mở cửa 124,20
Cao nhất 124,20
Thấp nhất 121,10
Khối lượng 600
Giá điều chỉnh 121,10
Giá quá khứ của MCH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
22/10/2021 +0,90 / +0,75% 124,20 124,20 121,10 121,10 122,10 121,10 600
21/10/2021 -1,50 / -1,23% 122,40 122,40 117,00 120,90 120,20 120,90 4.700
20/10/2021 -0,30 / -0,25% 124,90 124,90 121,90 122,00 122,40 122,00 1.800
19/10/2021 +1,30 / +1,07% 121,50 123,50 121,50 122,80 122,30 122,80 2.700
18/10/2021 0,00 / 0,00% 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 4.200
15/10/2021 -1,10 / -0,90% 122,00 122,00 121,00 121,00 121,50 121,00 2.100
14/10/2021 -0,50 / -0,41% 122,00 122,50 122,00 122,00 122,10 122,00 4.500
13/10/2021 -0,50 / -0,41% 122,80 122,80 122,00 122,00 122,50 122,00 5.400
12/10/2021 +2,60 / +2,12% 122,30 125,50 122,00 125,00 122,50 125,00 9.900
11/10/2021 -0,40 / -0,32% 125,70 125,70 122,10 124,70 122,40 124,70 8.700
08/10/2021 -2,30 / -1,80% 124,40 125,50 123,80 125,50 125,10 125,50 13.300
07/10/2021 +0,10 / +0,08% 124,80 139,80 122,30 122,30 127,80 122,30 9.100
06/10/2021 -0,10 / -0,08% 122,20 123,30 122,00 122,10 122,20 122,10 6.400
05/10/2021 +0,80 / +0,65% 122,30 123,10 121,80 123,10 122,20 123,10 6.500
04/10/2021 +0,20 / +0,16% 122,20 122,40 122,20 122,40 122,30 122,40 3.500
01/10/2021 -0,70 / -0,57% 122,80 122,80 122,00 122,00 122,20 122,00 3.000
30/09/2021 +0,60 / +0,49% 124,80 124,80 121,10 123,90 122,70 123,90 4.600
29/09/2021 -0,60 / -0,48% 123,00 124,60 121,10 123,50 123,30 123,50 4.000
28/09/2021 -0,10 / -0,08% 125,00 125,00 124,00 124,30 124,10 124,30 2.100
27/09/2021 -1,00 / -0,80% 126,50 126,50 123,50 123,50 124,40 123,50 2.800
24/09/2021 +1,50 / +1,22% 125,50 125,50 124,00 124,80 124,50 124,80 8.500
23/09/2021 -0,20 / -0,16% 123,00 123,50 123,00 123,40 123,30 123,40 4.400
22/09/2021 +0,40 / +0,32% 124,00 125,00 123,00 123,50 123,60 123,50 4.500
21/09/2021 -1,30 / -1,04% 120,30 124,90 120,20 123,50 123,10 123,50 5.200
20/09/2021 -0,30 / -0,24% 127,00 127,00 124,00 125,00 124,80 125,00 5.500
17/09/2021 -0,70 / -0,56% 126,80 126,80 125,00 125,00 125,30 125,00 12.600
16/09/2021 -0,90 / -0,71% 127,70 127,70 125,00 125,00 125,70 125,00 9.000
15/09/2021 0,00 / 0,00% 126,00 126,00 125,50 126,00 125,90 126,00 14.000
14/09/2021 -0,20 / -0,16% 126,50 127,00 125,00 125,10 126,00 125,10 7.600
13/09/2021 +1,70 / +1,36% 123,60 129,20 123,60 126,90 125,30 126,90 1.100