• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
02 Tháng Bảy 2022 11:54:29 SA - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
95,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,10 (-2,16%)
Tham chiếu
97,10
Mở cửa
95,00
Cao nhất
95,00
Thấp nhất
95,00
Khối lượng
600
KLTB 10 ngày
7.020
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
90,00
Giá đóng cửa ngày 28/10/2021
123,50 +1,30/+1,06%
Mở cửa 122,20
Cao nhất 123,50
Thấp nhất 122,00
Khối lượng 13.700
Giá điều chỉnh 123,50
Giá quá khứ của MCH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/10/2021 +1,30 / +1,06% 122,20 123,50 122,00 123,50 122,90 123,50 13.700
27/10/2021 +0,50 / +0,41% 123,00 123,00 122,00 122,00 122,20 122,00 3.200
26/10/2021 +0,20 / +0,16% 124,00 124,00 120,00 123,00 121,50 123,00 2.400
25/10/2021 +0,90 / +0,74% 121,00 123,70 121,00 123,00 122,80 123,00 1.400
22/10/2021 +0,90 / +0,75% 124,20 124,20 121,10 121,10 122,10 121,10 600
21/10/2021 -1,50 / -1,23% 122,40 122,40 117,00 120,90 120,20 120,90 4.700
20/10/2021 -0,30 / -0,25% 124,90 124,90 121,90 122,00 122,40 122,00 1.800
19/10/2021 +1,30 / +1,07% 121,50 123,50 121,50 122,80 122,30 122,80 2.700
18/10/2021 0,00 / 0,00% 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 121,50 4.200
15/10/2021 -1,10 / -0,90% 122,00 122,00 121,00 121,00 121,50 121,00 2.100
14/10/2021 -0,50 / -0,41% 122,00 122,50 122,00 122,00 122,10 122,00 4.500
13/10/2021 -0,50 / -0,41% 122,80 122,80 122,00 122,00 122,50 122,00 5.400
12/10/2021 +2,60 / +2,12% 122,30 125,50 122,00 125,00 122,50 125,00 9.900
11/10/2021 -0,40 / -0,32% 125,70 125,70 122,10 124,70 122,40 124,70 8.700
08/10/2021 -2,30 / -1,80% 124,40 125,50 123,80 125,50 125,10 125,50 13.300
07/10/2021 +0,10 / +0,08% 124,80 139,80 122,30 122,30 127,80 122,30 9.100
06/10/2021 -0,10 / -0,08% 122,20 123,30 122,00 122,10 122,20 122,10 6.400
05/10/2021 +0,80 / +0,65% 122,30 123,10 121,80 123,10 122,20 123,10 6.500
04/10/2021 +0,20 / +0,16% 122,20 122,40 122,20 122,40 122,30 122,40 3.500
01/10/2021 -0,70 / -0,57% 122,80 122,80 122,00 122,00 122,20 122,00 3.000
30/09/2021 +0,60 / +0,49% 124,80 124,80 121,10 123,90 122,70 123,90 4.600
29/09/2021 -0,60 / -0,48% 123,00 124,60 121,10 123,50 123,30 123,50 4.000
28/09/2021 -0,10 / -0,08% 125,00 125,00 124,00 124,30 124,10 124,30 2.100
27/09/2021 -1,00 / -0,80% 126,50 126,50 123,50 123,50 124,40 123,50 2.800
24/09/2021 +1,50 / +1,22% 125,50 125,50 124,00 124,80 124,50 124,80 8.500
23/09/2021 -0,20 / -0,16% 123,00 123,50 123,00 123,40 123,30 123,40 4.400
22/09/2021 +0,40 / +0,32% 124,00 125,00 123,00 123,50 123,60 123,50 4.500
21/09/2021 -1,30 / -1,04% 120,30 124,90 120,20 123,50 123,10 123,50 5.200
20/09/2021 -0,30 / -0,24% 127,00 127,00 124,00 125,00 124,80 125,00 5.500
17/09/2021 -0,70 / -0,56% 126,80 126,80 125,00 125,00 125,30 125,00 12.600