• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,87 +6,12/+0,49%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:15:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,87   +6,12/+0,49%  |   HNX-INDEX   302,35   +1,02/+0,34%  |   UPCOM-INDEX   92,88   +0,56/+0,61%  |   VN30   1.285,03   +8,33/+0,65%  |   HNX30   557,03   +2,79/+0,50%
09 Tháng Tám 2022 12:20:27 CH - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 09/08/2022
12:15:01 CH
103,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+4,70 (+4,78%)
Tham chiếu
98,30
Mở cửa
99,00
Cao nhất
103,00
Thấp nhất
99,00
Khối lượng
11.500
KLTB 10 ngày
14.020
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
84,50
Giá đóng cửa ngày 29/04/2022
109,50 +2,30/+2,15%
Mở cửa 111,50
Cao nhất 111,50
Thấp nhất 107,60
Khối lượng 2.400
Giá điều chỉnh 109,50
Giá quá khứ của MCH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/04/2022 +2,30 / +2,15% 111,50 111,50 107,60 109,50 109,00 109,50 2.400
28/04/2022 +2,50 / +2,34% 111,80 111,80 106,70 109,50 107,20 109,50 3.000
27/04/2022 -1,50 / -1,40% 111,80 111,80 106,00 106,00 107,00 106,00 1.800
26/04/2022 +0,70 / +0,64% 106,00 109,80 105,90 109,80 107,50 109,80 1.700
25/04/2022 +0,50 / +0,45% 113,80 113,80 107,00 111,00 109,10 111,00 33.400
22/04/2022 -0,80 / -0,72% 114,00 114,00 110,00 111,00 110,50 111,00 64.500
21/04/2022 -0,10 / -0,09% 114,90 114,90 110,50 111,50 111,80 111,50 84.700
20/04/2022 -2,80 / -2,46% 118,00 118,00 111,00 111,00 111,60 111,00 62.400
19/04/2022 -0,50 / -0,44% 113,60 119,80 113,00 113,10 113,80 113,10 4.000
18/04/2022 0,00 / 0,00% 114,00 115,90 113,00 113,00 113,60 113,00 12.400
15/04/2022 -1,50 / -1,32% 114,00 114,10 112,00 112,00 113,00 112,00 6.000
14/04/2022 +1,80 / +1,61% 113,00 114,00 112,00 113,90 113,50 113,90 6.100
13/04/2022 +0,30 / +0,27% 113,90 113,90 112,00 112,00 112,10 112,00 11.900
12/04/2022 -0,60 / -0,53% 112,20 113,00 111,20 112,30 111,70 112,30 11.500
08/04/2022 -1,20 / -1,06% 114,00 114,00 112,10 112,20 112,90 112,20 3.700
07/04/2022 +0,40 / +0,35% 113,60 114,00 113,00 114,00 113,40 114,00 11.000
06/04/2022 +1,00 / +0,88% 116,00 116,00 112,00 114,80 113,60 114,80 1.800
05/04/2022 +0,50 / +0,44% 114,90 115,80 113,50 115,40 113,80 115,40 68.200
04/04/2022 +1,00 / +0,88% 114,70 115,00 113,50 115,00 114,90 115,00 76.000
01/04/2022 +2,20 / +1,95% 111,10 115,00 111,10 114,90 114,00 114,90 3.900
31/03/2022 +1,40 / +1,22% 113,80 115,90 111,00 115,70 112,70 115,70 6.600
30/03/2022 0,00 / 0,00% 115,00 117,00 113,00 113,50 114,30 113,50 80.400
29/03/2022 +1,30 / +1,16% 112,00 114,90 111,00 113,10 113,50 113,10 32.600
28/03/2022 0,00 / 0,00% 112,10 112,10 111,70 112,00 111,80 112,00 10.300
25/03/2022 -2,00 / -1,75% 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 112,00 3.100
24/03/2022 +2,60 / +2,32% 117,00 117,00 111,70 114,80 114,00 114,80 17.500
23/03/2022 +7,40 / +6,75% 109,60 117,00 109,60 117,00 112,20 117,00 101.400
22/03/2022 +0,20 / +0,18% 111,00 111,00 109,00 110,00 109,60 110,00 17.500
21/03/2022 -0,40 / -0,37% 111,00 111,00 109,10 109,10 109,80 109,10 1.800
18/03/2022 +0,90 / +0,82% 110,00 110,00 109,00 110,00 109,50 110,00 4.400