• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.269,18 -4,48/-0,35%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.269,18   -4,48/-0,35%  |   HNX-INDEX   297,94   -3,25/-1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,77   -0,08/-0,09%  |   VN30   1.294,93   -5,00/-0,38%  |   HNX30   545,87   -9,37/-1,69%
19 Tháng Tám 2022 7:03:53 CH - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/08/2022
3:05:05 CH
101,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,00 (+1,00%)
Tham chiếu
100,00
Mở cửa
102,00
Cao nhất
102,00
Thấp nhất
99,60
Khối lượng
4.300
KLTB 10 ngày
13.060
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
84,50
Giá đóng cửa ngày 30/11/2021
117,90 -8,90/-7,02%
Mở cửa 121,90
Cao nhất 121,90
Thấp nhất 116,10
Khối lượng 18.000
Giá điều chỉnh 117,90
Giá quá khứ của MCH
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
30/11/2021 -8,90 / -7,02% 121,90 121,90 116,10 117,90 119,00 117,90 18.000
29/11/2021 +1,10 / +0,94% 117,30 133,00 117,20 118,00 126,80 118,00 33.200
26/11/2021 -0,10 / -0,09% 116,00 117,20 116,00 117,20 116,90 117,20 500
25/11/2021 +0,90 / +0,77% 118,50 118,50 117,00 117,90 117,30 117,90 4.200
24/11/2021 +0,70 / +0,61% 118,50 118,50 116,00 116,00 117,00 116,00 6.300
23/11/2021 +4,00 / +3,48% 113,50 118,90 112,30 118,80 115,30 118,80 11.900
22/11/2021 -3,50 / -2,99% 118,00 118,00 113,30 113,50 114,80 113,50 10.800
19/11/2021 -2,20 / -1,85% 118,50 118,50 116,50 116,50 117,00 116,50 11.100
18/11/2021 -1,00 / -0,84% 118,50 120,00 118,00 118,00 118,70 118,00 3.100
17/11/2021 -1,10 / -0,92% 121,00 121,00 118,00 118,50 119,00 118,50 9.400
16/11/2021 -1,50 / -1,25% 121,00 121,00 118,80 118,90 119,60 118,90 10.200
15/11/2021 +1,20 / +1,00% 120,00 122,00 120,00 121,40 120,40 121,40 16.400
12/11/2021 +0,70 / +0,58% 120,60 121,80 120,00 121,80 120,20 121,80 5.900
11/11/2021 -2,00 / -1,63% 121,10 122,70 121,00 121,00 121,10 121,00 4.300
10/11/2021 -0,80 / -0,65% 123,90 124,00 122,30 122,40 123,00 122,40 2.600
09/11/2021 +1,50 / +1,23% 122,50 123,50 122,50 123,00 123,20 123,00 46.800
08/11/2021 +0,80 / +0,66% 121,00 122,50 121,00 122,50 121,48 122,50 45.400
05/11/2021 +0,10 / +0,08% 122,00 122,00 121,50 121,80 121,70 121,80 5.200
04/11/2021 +0,20 / +0,16% 121,50 122,00 121,00 122,00 121,70 122,00 6.400
03/11/2021 -0,90 / -0,74% 122,00 122,50 121,10 121,10 121,80 121,10 16.800
02/11/2021 -0,80 / -0,65% 125,20 125,20 121,60 122,00 122,00 122,00 11.200
01/11/2021 -1,30 / -1,06% 125,40 125,40 121,60 121,90 122,80 121,90 16.700
29/10/2021 +1,50 / +1,22% 124,00 124,90 122,20 124,40 123,20 124,40 6.000
28/10/2021 +1,30 / +1,06% 122,20 123,50 122,00 123,50 122,90 123,50 13.700
27/10/2021 +0,50 / +0,41% 123,00 123,00 122,00 122,00 122,20 122,00 3.200
26/10/2021 +0,20 / +0,16% 124,00 124,00 120,00 123,00 121,50 123,00 2.400
25/10/2021 +0,90 / +0,74% 121,00 123,70 121,00 123,00 122,80 123,00 1.400
22/10/2021 +0,90 / +0,75% 124,20 124,20 121,10 121,10 122,10 121,10 600
21/10/2021 -1,50 / -1,23% 122,40 122,40 117,00 120,90 120,20 120,90 4.700
20/10/2021 -0,30 / -0,25% 124,90 124,90 121,90 122,00 122,40 122,00 1.800