• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
30 Tháng Chín 2022 1:02:59 SA - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 29/09/2022
3:05:02 CH
94,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,00 (-1,05%)
Tham chiếu
95,10
Mở cửa
95,90
Cao nhất
95,90
Thấp nhất
94,10
Khối lượng
1.900
KLTB 10 ngày
3.610
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
84,50
Cơ cấu cổ đông
Sở hữu nhà nước 0,00%
Sở hữu nước ngoài 1,82%
Sở hữu khác 98,18%
Cổ đông quan trọng
Tên Vị trí Số cổ phần Tỷ lệ sở hữu Ngày cập nhật
Công ty TNHH MTV Masan Consumer Holdings --- 671.353.145 92,37% 30/06/2022
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN --- 10.915.388 1,50% 27/09/2021
Nguyễn Hoàng Yến Thành viên HĐQT 894.712 0,12% 30/06/2022
Nguyễn Anh Nguyên --- 454.834 0,06% 05/06/2020
Phạm Hồng Sơn Phó Tổng giám đốc 350.044 0,05% 30/06/2022
Nguyễn Thiều Quang Thành viên HĐQT 145.776 0,02% 30/06/2022
Trần Phương Bắc --- 144.564 0,02% 31/12/2020
Huỳnh Việt Thăng Giám đốc tài chính 60.523 0,01% 30/06/2022
Phan Thị Thúy Hoa Kế toán trưởng 56.616 0,01% 30/06/2022
Nguyễn Đăng Quang --- 30.417 0,00% 30/06/2022
Trương Công Thắng Tổng giám đốc 30.417 0,00% 31/12/2021
Nguyễn Quý Định --- 132 0,00% 30/06/2022