• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.268,43 0,00/0,00%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 9:14:58 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.268,43   0,00/0,00%  |   HNX-INDEX   315,37   +0,46/+0,15%  |   UPCOM-INDEX   95,48   +0,70/+0,74%  |   VN30   1.310,70   0,00/0,00%  |   HNX30   568,50   +0,69/+0,12%
26 Tháng Năm 2022 9:18:24 SA - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/05/2022
9:14:59 SA
114,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+11,30 (+11,00%)
Tham chiếu
102,70
Mở cửa
104,90
Cao nhất
114,00
Thấp nhất
104,90
Khối lượng
400
KLTB 10 ngày
1.940
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
100,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
26/05/2022 114,00 0 2.200 0 3.300 -1.100 400 43.780
25/05/2022 101,30 40 8.926 35 16.900 -7.974 1.300 133.540
24/05/2022 101,30 36 5.291 27 20.219 -14.928 1.600 163.160
23/05/2022 103,50 32 5.622 27 13.016 -7.394 2.400 246.300
20/05/2022 102,70 28 8.833 32 18.232 -9.399 1.700 177.210
19/05/2022 102,50 25 5.339 25 10.800 -5.461 900 92.830
18/05/2022 102,50 36 9.318 38 16.400 -7.082 2.000 204.260
17/05/2022 104,00 15 5.914 36 18.302 -12.388 3.200 324.100
16/05/2022 102,00 22 9.220 38 23.200 -13.980 3.700 379.720
13/05/2022 104,90 28 11.421 48 22.321 -10.900 2.200 225.300
12/05/2022 109,90 14 12.510 51 23.621 -11.111 600 65.330
11/05/2022 108,00 129 19.900 66 33.119 -13.219 15.500 1.675.690
10/05/2022 105,50 20 8.523 24 18.421 -9.898 1.400 148.470
09/05/2022 107,80 16 5.610 34 13.419 -7.809 400 43.150
06/05/2022 108,00 28 17.511 40 24.719 -7.208 3.200 345.540
05/05/2022 108,00 14 2.809 27 25.819 -23.010 1.700 184.000
04/05/2022 109,00 27 13.800 30 30.719 -16.919 6.200 676.000
29/04/2022 109,50 29 5.824 39 44.164 -38.340 2.400 261.540
28/04/2022 109,50 35 7.914 35 22.660 -14.746 3.000 321.700
27/04/2022 106,00 26 8.610 41 68.920 -60.310 1.800 192.680