• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
04 Tháng Mười Hai 2021 5:47:38 SA - Mở cửa
CTCP Hàng tiêu dùng MASAN (MCH : UPCOM)
Cập nhật ngày 03/12/2021
3:04:59 CH
115,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-0,26%)
Tham chiếu
115,30
Mở cửa
119,90
Cao nhất
119,90
Thấp nhất
113,00
Khối lượng
6.900
KLTB 10 ngày
11.870
Cao nhất 52 tuần
139,80
Thấp nhất 52 tuần
85,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
03/12/2021 115,00 0 14.529 0 49.095 -34.566 6.900 786.120
02/12/2021 115,00 140 37.671 69 46.927 -9.256 22.800 2.628.550
01/12/2021 117,50 54 14.529 55 49.095 -34.566 5.100 597.420
30/11/2021 117,90 81 32.505 91 68.550 -36.045 18.000 2.141.590
29/11/2021 118,00 50 42.505 111 96.249 -53.744 32.200 4.181.450
26/11/2021 117,20 39 8.204 41 24.824 -16.620 500 58.000
25/11/2021 117,90 53 13.628 42 23.621 -9.993 4.200 492.640
24/11/2021 116,00 66 16.350 42 35.331 -18.981 6.300 737.000
23/11/2021 118,80 96 41.071 55 22.931 18.140 11.900 1.372.000
22/11/2021 113,50 68 20.065 55 29.159 -9.094 10.800 1.240.250
19/11/2021 116,50 83 17.050 61 20.911 -3.861 11.100 1.299.190
18/11/2021 118,00 48 9.166 47 14.945 -5.779 3.100 368.000
17/11/2021 118,50 60 23.880 46 26.256 -2.376 9.400 1.119.000
16/11/2021 118,90 75 19.113 42 33.645 -14.532 10.200 1.219.810
15/11/2021 121,40 83 23.650 52 28.169 -4.519 16.400 1.974.000
12/11/2021 121,80 64 21.898 38 11.226 10.672 5.900 709.270
11/11/2021 121,00 53 18.632 56 20.339 -1.707 4.300 521.000
10/11/2021 122,40 38 13.875 54 27.060 -13.185 2.600 319.790
09/11/2021 123,00 75 60.818 95 95.046 -34.228 46.800 5.767.000
08/11/2021 122,50 93 65.829 55 59.671 6.158 45.400 5.515.130