• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
06 Tháng Mười Hai 2021 6:04:32 CH - Mở cửa
CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF : UPCOM)
Cập nhật ngày 06/12/2021
3:04:59 CH
23,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,30 (-1,25%)
Tham chiếu
24,00
Mở cửa
24,20
Cao nhất
24,40
Thấp nhất
23,00
Khối lượng
1.500
KLTB 10 ngày
12.810
Cao nhất 52 tuần
39,00
Thấp nhất 52 tuần
5,00
04/12 GVR: 20 công ty thành viên đạt Doanh nghiệp bền vững năm 2021 - Tạp chí Cao su Việt Nam
26/11 MDF: Hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 79 ngày - Tạp chí Cao su Việt Nam
03/11 MDF: Cao Thanh Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 100.000 CP - HNX
30/10 MDF: Chủ động phòng dịch, ổn định sản xuất - Tạp Chí Cao su
22/09 MDF: Cao Thanh Nam - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 87.900 CP - HNX
12/08 Doanh nghiệp vật liệu cơ bản Việt Nam hưởng lợi khi sản xuất toàn cầu hồi phục - Người đồng hành
04/08 MDF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
16/07 MDF: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
15/07 MDF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
09/07 MDF: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
08/07 MDF: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính (V/v: cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng trị.) - HNX
02/06 MDF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
02/06 MDF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
17/05 MDF: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
20/04 MDF: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
17/03 MDF: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
08/02 MDF: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
08/02 MDF: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
17/01 MDF: Gỗ MDF VRG Quảng Trị lãi quý IV 21 tỷ đồng, tăng 54% - Doanh Nghiệp và Tiếp Thị
15/01 MDF: Báo cáo tài chính quý 4/2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
BKG  1.164.700 11,45 -6,15%
CAP  3.400 86,10 -3,15%
FRC  200 35,10 0,29%
FRM  0 16,80 0,00%
PIS  100 11,90 0,00%
PRT  80.400 26,70 -3,61%
TQN  0 30,30 0,00%
VIF  11.700 20,90 -0,48%