• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 6:28:50 SA - Mở cửa
CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF : UPCOM)
Cập nhật ngày 15/10/2021
3:00:09 CH
18,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,30 (+7,78%)
Tham chiếu
16,70
Mở cửa
18,50
Cao nhất
18,80
Thấp nhất
17,40
Khối lượng
33.100
KLTB 10 ngày
9.270
Cao nhất 52 tuần
19,50
Thấp nhất 52 tuần
5,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Trương Minh Trung
Thành viên HĐQT Đỗ Hữu Phước
Thành viên HĐQT Nguyễn Chơn Biên
Thành viên HĐQT Huỳnh Duy Hiển
Thành viên HĐQT Cao Thanh Nam
Trưởng ban kiểm soát Lê Chiến Sỹ
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Hồng Minh
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Hữu Trung
Tổng giám đốc Cao Thanh Nam
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thế Mai
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Văn Công
Kế toán trưởng Nguyễn Mạnh Cường
Đại diện công bố thông tin Cao Thanh Nam