• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.485,19 +6,75/+0,46%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:36 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.485,19   +6,75/+0,46%  |   HNX-INDEX   455,81   -2,25/-0,49%  |   UPCOM-INDEX   114,58   +0,48/+0,42%  |   VN30   1.549,81   +12,22/+0,79%  |   HNX30   755,46   -8,89/-1,16%
01 Tháng Mười Hai 2021 4:15:09 CH - Mở cửa
CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị (MDF : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/12/2021
3:02:35 CH
24,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+1,22%)
Tham chiếu
24,60
Mở cửa
23,50
Cao nhất
25,00
Thấp nhất
23,50
Khối lượng
26.400
KLTB 10 ngày
14.500
Cao nhất 52 tuần
39,00
Thấp nhất 52 tuần
5,00
MDF - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
11/11/2021 Cao Thanh Nam Tổng giám đốc Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
04/08/2021 Cao Thanh Nam Tổng giám đốc Mua 87.900 Biểu đồ
30/11/2015 Cao Thanh Nam Tổng giám đốc Mua 0 Biểu đồ
02/11/2015 Cao Thanh Nam Tổng giám đốc Đăng ký mua 15.000 Biểu đồ
30/10/2015 Cao Thanh Nam Tổng giám đốc Mua 2.000 Biểu đồ
06/07/2015 Cao Thanh Nam Tổng giám đốc Mua 0 Biểu đồ
08/06/2015 Cao Thanh Nam Tổng giám đốc Đăng ký mua 15.000 Biểu đồ
02/07/2013 Cao Thanh Nam Tổng giám đốc Mua 0 Biểu đồ
04/06/2013 Cao Thanh Nam Tổng giám đốc Đăng ký mua 11.000 Biểu đồ