• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.423,02 +31,39/+2,26%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:06 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.423,02   +31,39/+2,26%  |   HNX-INDEX   404,37   +6,56/+1,65%  |   UPCOM-INDEX   102,67   +0,79/+0,78%  |   VN30   1.516,46   +33,84/+2,28%  |   HNX30   640,05   +16,12/+2,58%
28 Tháng Mười 2021 8:23:17 SA - Mở cửa
CTCP Dược Trung ương Mediplantex (MED : HNX)
Cập nhật ngày 27/10/2021
3:02:56 CH
37,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,90 (+5,28%)
Tham chiếu
36,00
Mở cửa
37,90
Cao nhất
37,90
Thấp nhất
37,90
Khối lượng
100
KLTB 10 ngày
120
Cao nhất 52 tuần
51,00
Thấp nhất 52 tuần
32,00
26/10 MED: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
25/08 MED: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
24/08 MED: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
02/08 MED: Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ Công ty năm 2021 - HNX
22/07 MED: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
05/07 MED: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
23/06 MED: Công bố thông tin ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 - HNX
23/06 MED: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Cty CP Dược TW Mediplantex - HNX
22/06 MED: Muốn tăng vốn gấp đôi với giá chào bán 25.000 đồng/cp - Người đồng hành
21/06 MED: Nghị quyết của HĐQT thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu - HNX
28/04 MED: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
23/04 MED: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
13/04 MED: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
09/04 MED: Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát - HNX
30/03 MED: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
15/03 MED: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
09/03 MED: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chốt danh sách họp đại hội đồng cổ đông năm 2021 - HNX
03/03 MED: Nguyễn Ngọc Tuyên - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 91.760 CP - HNX
03/03 MED: Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại BCTC quý 4.2020 - HNX
08/02 MED: Báo cáo quản trị công ty năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGP  17.400 24,20 -1,63%
AMV  4.381.000 11,60 8,41%
BCP  5.600 11,00 -1,79%
CDP  48.800 18,20 7,69%
CNC  0 29,10 0,00%
DBD  57.700 49,20 0,00%
DBM  1.200 30,00 1,35%
DBT  133.300 17,40 0,29%
DCL  237.300 37,00 2,78%
DDN  29.300 19,10 0,00%