• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.439,71 -33,18/-2,25%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:03:37 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.439,71   -33,18/-2,25%  |   HNX-INDEX   400,76   -17,08/-4,09%  |   UPCOM-INDEX   106,71   -2,97/-2,71%  |   VN30   1.471,31   -30,85/-2,05%  |   HNX30   704,48   -45,16/-6,02%
25 Tháng Giêng 2022 5:32:22 SA - Mở cửa
CTCP Thép Mê Lin (MEL : HNX)
Cập nhật ngày 24/01/2022
3:04:32 CH
15,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-2,55%)
Tham chiếu
15,70
Mở cửa
15,60
Cao nhất
15,60
Thấp nhất
15,00
Khối lượng
2.200
KLTB 10 ngày
3.360
Cao nhất 52 tuần
21,90
Thấp nhất 52 tuần
7,10
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Lê Thị Hương Giang
Thành viên HĐQT Bạch Thị Ngọc Thúy
Thành viên HĐQT Phạm Quang
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Thế Giang
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Mạnh Hải
Thành viên Ban kiểm soát Chu Đức Khương
Tổng giám đốc Phạm Quang
Phó Tổng giám đốc Lê Thị Hương Giang
Kế toán trưởng Đỗ Thị Kiệm
Đại diện công bố thông tin Phạm Quang