• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
24 Tháng Giêng 2022 5:10:37 SA - Mở cửa
CTCP Thép Mê Lin (MEL : HNX)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
15,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,63%)
Tham chiếu
15,80
Mở cửa
15,40
Cao nhất
15,70
Thấp nhất
15,00
Khối lượng
4.700
KLTB 10 ngày
3.940
Cao nhất 52 tuần
21,90
Thấp nhất 52 tuần
7,10
Giá đóng cửa ngày 09/11/2021
20,10 0,00/0,00%
Mở cửa 20,10
Cao nhất 20,50
Thấp nhất 20,00
Khối lượng 16.100
Giá điều chỉnh 20,10
Giá quá khứ của MEL
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
09/11/2021 0,00 / 0,00% 20,10 20,50 20,00 20,10 20,19 20,10 16.100
08/11/2021 -0,10 / -0,50% 20,20 20,20 19,80 20,10 19,94 20,10 32.200
05/11/2021 -0,10 / -0,49% 20,30 20,30 19,70 20,20 19,93 20,20 14.300
04/11/2021 +0,40 / +2,01% 20,20 20,30 19,00 20,30 20,00 20,30 19.900
03/11/2021 -0,40 / -1,97% 21,00 21,00 19,80 19,90 20,14 19,90 56.700
02/11/2021 0,00 / 0,00% 20,30 20,80 20,30 20,30 20,44 20,30 45.800
01/11/2021 -0,60 / -2,87% 21,00 21,00 20,20 20,30 20,39 20,30 35.900
29/10/2021 0,00 / 0,00% 20,90 21,00 20,20 20,90 20,67 20,90 53.400
28/10/2021 +0,60 / +2,96% 20,60 21,00 20,40 20,90 20,63 20,90 65.500
27/10/2021 +0,50 / +2,53% 20,00 20,80 20,00 20,30 20,35 20,30 82.500
26/10/2021 -0,20 / -1,00% 19,50 20,00 19,50 19,80 19,80 19,80 19.600
25/10/2021 -0,50 / -2,44% 20,50 20,50 19,90 20,00 20,00 20,00 46.600
22/10/2021 -0,10 / -0,49% 20,60 20,80 19,50 20,50 20,30 20,50 104.700
21/10/2021 +0,40 / +1,98% 20,20 21,90 20,00 20,60 20,59 20,60 28.900
20/10/2021 +0,40 / +2,02% 21,70 21,70 19,80 20,20 20,50 20,20 64.000
19/10/2021 +1,80 / +10,00% 18,50 19,80 18,50 19,80 19,68 19,80 206.900
18/10/2021 +0,90 / +5,26% 17,10 18,10 17,10 18,00 17,89 18,00 16.100
15/10/2021 +0,50 / +3,01% 16,50 17,10 16,40 17,10 16,58 17,10 66.400
14/10/2021 -0,20 / -1,19% 16,70 16,70 16,50 16,60 16,67 16,60 3.900
13/10/2021 0,00 / 0,00% 16,80 16,90 16,60 16,80 16,76 16,80 3.700
12/10/2021 0,00 / 0,00% 16,60 16,80 16,20 16,80 16,38 16,80 19.600
11/10/2021 -0,10 / -0,59% 16,90 16,90 16,50 16,80 16,67 16,80 3.000
08/10/2021 +0,50 / +3,05% 16,80 16,90 16,80 16,90 16,90 16,90 1.400
07/10/2021 -0,40 / -2,38% 16,90 16,90 16,40 16,40 16,45 16,40 6.200
06/10/2021 0,00 / 0,00% 16,90 16,90 16,50 16,80 16,61 16,80 10.900
05/10/2021 -0,10 / -0,59% 17,00 17,00 16,60 16,80 16,73 16,80 4.900
04/10/2021 +0,50 / +3,05% 16,90 16,90 16,50 16,90 16,84 16,90 1.900
01/10/2021 -0,40 / -2,38% 16,80 17,00 16,30 16,40 16,50 16,40 6.000
30/09/2021 -0,40 / -2,33% 16,80 16,80 16,30 16,80 16,47 16,80 5.100
29/09/2021 -0,20 / -1,15% 17,00 17,20 17,00 17,20 17,00 17,20 600