• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.395,73 +0,20/+0,01%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:55:07 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.395,73   +0,20/+0,01%  |   HNX-INDEX   386,81   +1,93/+0,50%  |   UPCOM-INDEX   99,43   +0,06/+0,06%  |   VN30   1.508,98   -1,51/-0,10%  |   HNX30   606,94   -2,12/-0,35%
19 Tháng Mười 2021 2:03:01 CH - Mở cửa
CTCP Địa chất mỏ - TKV (MGC : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/10/2021
1:55:07 CH
9,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+3,23%)
Tham chiếu
9,30
Mở cửa
9,30
Cao nhất
10,50
Thấp nhất
9,30
Khối lượng
11.300
KLTB 10 ngày
22.030
Cao nhất 52 tuần
14,60
Thấp nhất 52 tuần
3,00
17/08 MGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
12/08 MGC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
13/07 MGC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
05/07 MGC: Thay đổi nhân sự - HNX
30/06 MGC: Công bố thông tin về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế - HNX
10/06 MGC: Thông báo chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 - HNX
24/05 MGC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
18/05 MGC: Nghị quyết HĐQT - HNX
17/05 MGC: Nghị quyết HĐQT - HNX
10/05 MGC: Thay đổi nhân sự - HNX
10/05 MGC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
28/04 MGC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
28/04 MGC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
06/04 MGC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
27/03 MGC: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
27/03 MGC: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
18/03 MGC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
12/03 MGC: Công bố thông tin về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông năm 2021 - HNX
19/02 MGC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
17/02 MGC: Nghị quyết HĐQT về thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACM  1.117.200 3,70 0,00%
ALV  0 3,50 0,00%
AMC  1.000 23,00 -1,71%
ATG  0 2,70 0,00%
BKC  15.600 9,30 8,14%
BMC  96.400 26,90 -2,00%
BMJ  900 13,50 0,00%
CBI  18.300 35,50 -3,01%
CMI  0 2,10 0,00%
DHM  178.800 12,55 -1,18%