• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.397,81 +2,28/+0,16%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 1:45:08 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.397,81   +2,28/+0,16%  |   HNX-INDEX   387,33   +2,45/+0,64%  |   UPCOM-INDEX   99,47   +0,11/+0,11%  |   VN30   1.510,64   +0,15/+0,01%  |   HNX30   607,68   -1,38/-0,23%
19 Tháng Mười 2021 1:52:06 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIG : HOSE)
Cập nhật ngày 19/10/2021
1:45:08 CH
28,05 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+1,65 (+6,25%)
Tham chiếu
26,40
Mở cửa
26,20
Cao nhất
28,20
Thấp nhất
26,10
Khối lượng
1.853.100
KLTB 10 ngày
961.450
Cao nhất 52 tuần
28,20
Thấp nhất 52 tuần
10,40
13/10 MIG: Điều lệ tổ chức và hoạt động - HOSE
01/10 MIG: Báo cáo tiến độ sử dung vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng lần 1 & 2 - HOSE
20/08 MIG: Thông báo của BTC về việc thay đổi địa điểm đặt công ty thành viên - HOSE
20/08 MIG: Thông báo thay đổi giấy phép thành lập lần thứ 38 - HOSE
17/08 MIG: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 - HOSE
04/08 MIG: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm Trụ sở MIC Đồng Nai - HOSE
03/08 MIG: Bảo Hiểm Quân đội lãi tăng 44% sau 6 tháng - Người đồng hành
28/07 MIG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
26/07 MIG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - HOSE
26/07 MIG: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
13/07 MIG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 - HOSE
06/07 MIG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
18/06 MIG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu - HOSE
17/06 MIG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
17/06 MIG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 - HOSE
11/06 MIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Hóa dầu quân đội - HOSE
11/06 Cổ phiếu bảo hiểm nằm ngoài sóng tăng của thị trường - Người đồng hành
10/06 MIG: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
10/06 MIG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận cho MIC phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 - HOSE
28/05 MIG: Thông báo công văn của BTC về việc chấp thuận nguyên tắc tăng vốn điều lệ - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABI  241.700 68,20 5,08%
AIC  22.400 14,60 4,29%
BIC  259.700 30,50 5,72%
BLI  30.700 17,10 4,27%
BMI  1.329.400 41,50 5,46%
BVH  1.646.700 61,60 3,36%
PGI  137.600 28,40 4,03%
PTI  26.800 40,00 3,90%
VNR  246.100 39,90 3,10%