• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 6:54:09 CH - Mở cửa
Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIG : HOSE)
Cập nhật ngày 17/09/2021
2:59:23 CH
24,15 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,30 (+1,26%)
Tham chiếu
23,85
Mở cửa
23,85
Cao nhất
24,20
Thấp nhất
23,85
Khối lượng
630.200
KLTB 10 ngày
850.210
Cao nhất 52 tuần
25,20
Thấp nhất 52 tuần
10,00

Thông báo khi giá đạt: 23 25 26 ...
GIỚI THIỆU
So với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hiện đang niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán, có thể thấy MIC là một doanh nghiệp bảo hiểm có quy mô vốn, tổng tài sản cũng như các chỉ tiêu sinh lời đều khá khiêm tốn. Tuy vậy, MIC lại có tiềm năng rất lớn đối với mảng kinh doan bảo hiểm phục vụ cho các doanh nghiệp thuộc Quân đội và Quân nhân. Trên bình diện toàn thị trường, MIC đã đạt được nhiều kết...
TÀI CHÍNH
Thị giá vốn 3453,45 tỷ
Số cổ phần đang lưu hành 143,00 triệu
Cổ phiếu tự do 40,68 triệu
EPS 1.420
P/E 17,01
Doanh thu (4 quý) 2531,53 tỷ
Lợi nhuận (4 quý) 203,03 tỷ
Tài sản (Quý gần nhất) 5587,01 tỷ
ROE (4 quý) 13,14%
Beta (120 tuần) ---

20/08 MIG: Thông báo của BTC về việc thay đổi địa điểm đặt công ty thành viên - HOSE
20/08 MIG: Thông báo thay đổi giấy phép thành lập lần thứ 38 - HOSE
17/08 MIG: Giải trình biến động KQKD bán niên năm 2021 đã soát xét so với cùng kỳ năm 2020 - HOSE
04/08 MIG: Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm Trụ sở MIC Đồng Nai - HOSE
03/08 MIG: Bảo Hiểm Quân đội lãi tăng 44% sau 6 tháng - Người đồng hành
28/07 MIG: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
26/07 MIG: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết - HOSE
26/07 MIG: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết - HOSE
13/07 MIG: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 - HOSE
06/07 MIG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành và báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
18/06 MIG: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu - HOSE
17/06 MIG: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2021 - HOSE
17/06 MIG: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021 - HOSE
11/06 MIG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Hóa dầu quân đội - HOSE
11/06 Cổ phiếu bảo hiểm nằm ngoài sóng tăng của thị trường - Người đồng hành
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABI  155.600 63,50 4,61%
AIC  6.600 13,40 -3,60%
BIC  114.500 27,60 0,73%
BLI  3.300 16,50 0,61%
BMI  1.369.000 36,85 2,93%
BVH  2.249.200 53,60 -1,65%
PGI  18.100 25,00 0,00%
PTI  41.100 35,00 2,94%
VNR  301.400 42,50 6,25%
Bình luận (0)
Chưa có bình luận nào về cổ phiếu này. Gửi bình luận