• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.258,46 +1,71/+0,14%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:45:01 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.258,46   +1,71/+0,14%  |   HNX-INDEX   301,00   -0,33/-0,11%  |   UPCOM-INDEX   92,81   +0,49/+0,53%  |   VN30   1.280,93   +4,23/+0,33%  |   HNX30   553,78   -0,46/-0,08%
09 Tháng Tám 2022 10:51:09 SA - Mở cửa
CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar (MKP : UPCOM)
Cập nhật ngày 09/08/2022
10:45:02 SA
37,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,90 (+2,44%)
Tham chiếu
36,90
Mở cửa
36,90
Cao nhất
37,80
Thấp nhất
36,10
Khối lượng
600
KLTB 10 ngày
1.860
Cao nhất 52 tuần
94,00
Thấp nhất 52 tuần
33,80
04/08 MKP: Thay đổi người công bố thông tin - HNX
02/08 MKP: Viên Ngọc Thùy Trang - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP - HNX
02/08 MKP: Lê Quang Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP - HNX
29/07 MKP: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
22/07 MKP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 - HNX
20/07 MKP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ) - HNX
12/07 MKP: Lê Quang Minh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 79.281 CP - HNX
12/07 MKP: Viên Ngọc Thùy Trang - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 79.281 CP - HNX
04/07 MKP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022 - HNX
19/05 MKP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
11/05 MKP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền - HNX
09/05 MKP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
23/04 MKP: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
22/04 MKP: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
22/04 MKP: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
19/04 MKP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
04/04 MKP: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
04/04 MKP: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
09/03 Doanh nghiệp ngành dược đột phá thời Covid - Đầu tư chứng khoán
08/03 MKP: Ngày đăng ký cuối cùng Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AGP  2.100 21,50 1,90%
BCP  0 9,80 0,00%
BIO  0 29,70 0,00%
CDP  6.100 11,10 -7,50%
CNC  0 30,10 0,00%
DBD  9.100 41,10 0,12%
DBM  100 33,60 14,68%
DBT  500 14,10 1,44%
DCL  31.000 25,05 -0,79%
DDN  200 13,10 0,77%