• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.457,15 +10,38/+0,72%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 12:55:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.457,15   +10,38/+0,72%  |   HNX-INDEX   449,64   +3,23/+0,72%  |   UPCOM-INDEX   111,12   +0,28/+0,25%  |   VN30   1.519,52   +6,90/+0,46%  |   HNX30   755,40   +12,67/+1,71%
08 Tháng Mười Hai 2021 1:03:58 CH - Mở cửa
Tổng công ty May Nhà Bè - CTCP (MNB : UPCOM)
Cập nhật ngày 08/12/2021
12:55:02 CH
29,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,20 (-0,67%)
Tham chiếu
29,70
Mở cửa
25,30
Cao nhất
29,50
Thấp nhất
25,30
Khối lượng
300
KLTB 10 ngày
410
Cao nhất 52 tuần
44,60
Thấp nhất 52 tuần
21,80
05/11 MNB: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
04/11 MNB: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
11/10 MNB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
08/10 MNB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
23/09 MNB: Thông báo thay đổi ngày chi tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 - HNX
20/09 MNB: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
03/08 MNB: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
03/08 MNB: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
08/07 MNB: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2021 - HNX
29/06 MNB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
25/06 MNB: Thay đổi nhân sự - HNX
17/05 MNB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
11/05 MNB: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niền 2021. - HNX
04/05 MNB: Báo cáo tài chính quý 1/2021 (công ty mẹ) - HNX
04/05 MNB: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
26/04 MNB: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế TNDN sau kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 - HNX
26/04 MNB: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2020 - HNX
26/04 MNB: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ Báo cáo tài chính hợp nhất 2020. - HNX
26/04 MNB: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
26/04 MNB: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADS  154.600 35,50 -1,39%
AG1  2.100 7,90 1,28%
BDG  1.300 46,50 1,09%
BMG  0 20,00 0,00%
BVN  0 11,30 0,00%
DCG  0 13,40 0,00%
DM7  0 9,20 0,00%
FTM  262.400 6,19 -2,37%
G20  0 2,40 0,00%
GIL  124.100 65,60 1,55%