• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.413,58 -29,74/-2,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:11 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.413,58   -29,74/-2,06%  |   HNX-INDEX   435,85   -13,42/-2,99%  |   UPCOM-INDEX   109,19   -2,92/-2,60%  |   VN30   1.480,92   -23,06/-1,53%  |   HNX30   714,55   -26,36/-3,56%
07 Tháng Mười Hai 2021 12:31:44 SA - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 06/12/2021
3:04:59 CH
44,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,90 (-4,06%)
Tham chiếu
46,80
Mở cửa
46,50
Cao nhất
46,50
Thấp nhất
44,50
Khối lượng
143.700
KLTB 10 ngày
147.520
Cao nhất 52 tuần
50,40
Thấp nhất 52 tuần
24,30
06/12 MPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt - HNX
27/11 MPC: Thủy sản Minh Phú chi gần 400 tỷ đồng trả cổ tức trong tháng 12 - VietNam Finance
26/11 MPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
15/11 MPC: Đăng ký bán 633.170 cổ phiếu quỹ - HNX
11/11 MPC: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính quý 3/ 2021 - HNX
11/11 MPC: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động - HNX
09/11 MPC: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài - HNX
09/11 MPC: Báo cáo tài chính quý 3/2021 - HNX
25/10 MPC: Báo cáo tài chính quý 3/2021 (công ty mẹ) - HNX
25/10 MPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
06/10 MPC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 - HNX
04/10 MPC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 (công ty mẹ) - HNX
23/09 MPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
19/08 MPC: Minh Phú tăng vốn tại công ty sản xuất giống lên 200 tỷ đồng - Người đồng hành
18/08 MPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
13/08 MPC: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
13/08 MPC: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
02/08 MPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
08/07 MPC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán với Cty KPMG Vietnam - HNX
29/06 MPC: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAM  19.000 12,40 0,00%
ABT  4.600 35,50 5,50%
ACL  219.900 15,70 -5,99%
AGF  0 4,70 0,00%
ANV  560.800 33,15 -5,29%
APT  0 4,50 0,00%
AUM  0 10,50 0,00%
AVF  0 2,60 0,00%
BAF  200 25,65 6,88%
BHG  0 11,90 0,00%