• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 1:23:53 SA - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
47,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-0,83%)
Tham chiếu
48,20
Mở cửa
48,20
Cao nhất
49,50
Thấp nhất
47,00
Khối lượng
407.800
KLTB 10 ngày
289.380
Cao nhất 52 tuần
51,90
Thấp nhất 52 tuần
33,50
27/06 MPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
27/06 MPC: Thay đổi nhân sự - HNX
27/06 MPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
24/06 MPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
24/06 MPC: ĐHĐCĐ - Dự kiến lợi nhuận sau thuế tăng 93%, tỷ lệ chia cổ tức từ 50-70% năm 2022 - Tạp chí kinh tế chứng khoán VN
06/06 MPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
03/06 MPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
03/06 MPC: Thay đổi nhân sự - HNX
31/05 MPC: Thủy sản Minh Phú tham vọng chiếm 25% thị phần tôm thế giới vào năm 2024 - Tạp chí kinh tế chứng khoán VN
19/05 MPC: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 - HNX
18/05 MPC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 - HNX
09/05 MPC: Thay đổi nhân sự - HNX
06/05 MPC: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022 - HNX
27/04 MPC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ) - HNX
20/04 MPC: Thay đổi số lượng cố phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HNX
20/04 MPC: Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu - HNX
19/04 MPC: Báo cáo thường niên 2021 - HNX
12/04 MPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
05/04 MPC: Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
31/03 MPC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ) - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
AAM  25.900 11,80 -0,84%
ABT  800 38,95 -1,52%
ACL  529.000 23,70 -1,66%
AGF  0 3,10 0,00%
ANV  3.721.300 53,50 -6,96%
APT  0 3,00 0,00%
AUM  0 10,50 0,00%
AVF  0 0,90 0,00%
BAF  2.923.400 33,80 3,36%
BHG  0 13,50 0,00%