• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
30 Tháng Chín 2022 12:46:24 SA - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 29/09/2022
3:05:02 CH
42,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
42,00
Mở cửa
42,60
Cao nhất
44,30
Thấp nhất
42,00
Khối lượng
104.700
KLTB 10 ngày
117.610
Cao nhất 52 tuần
51,90
Thấp nhất 52 tuần
33,50
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Chu Thị Bình
Thành viên HĐQT Hồ Thu Lê
Thành viên HĐQT Phan Thanh Lộc
Thành viên HĐQT Sasaki Takahiro
Thành viên HĐQT Lê Văn Quang
Thành viên HĐQT Nguyễn Nhân Nghĩa
Thành viên HĐQT Lê Văn Điệp
Thành viên HĐQT Bùi Anh Dũng
Thành viên HĐQT Hamaya Harutoshi
Trưởng ban kiểm soát Trần Văn Khánh
Thành viên Ban kiểm soát Nguyễn Thị Hồng Cúc
Thành viên Ban kiểm soát Đỗ Thị Hạnh
Tổng giám đốc Lê Văn Quang
Phó Tổng giám đốc Chu Hồng Hà
Phó Tổng giám đốc Chu Thị Bình
Phó Tổng giám đốc Lê Thị Dịu Minh
Phó Tổng giám đốc Lê Văn Điệp
Phó Tổng giám đốc Bùi Anh Dũng
Phó Tổng giám đốc Trần Văn Thái
Phó Tổng giám đốc Tsunoda Norihisa