• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.035,91 -38,61/-3,59%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:04 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.035,91   -38,61/-3,59%  |   HNX-INDEX   226,09   -9,04/-3,84%  |   UPCOM-INDEX   79,98   -2,43/-2,95%  |   VN30   1.039,54   -41,82/-3,87%  |   HNX30   373,76   -18,45/-4,70%
08 Tháng Mười 2022 5:33:48 SA - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 07/10/2022
3:05:04 CH
39,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-2,60 (-6,25%)
Tham chiếu
41,60
Mở cửa
41,50
Cao nhất
41,50
Thấp nhất
38,00
Khối lượng
71.500
KLTB 10 ngày
69.630
Cao nhất 52 tuần
51,90
Thấp nhất 52 tuần
33,50
Tiêu đề Ngày Nguồn Ngôn ngữ Loại Số trang
Báo cáo cập nhật MPC - MUA 25/03/2021 Phu Hung Securities Tiếng Việt 8
Báo cáo cáo nhật MPC - MUA 13/10/2020 MB Securities Tiếng Việt 7
Báo cáo cập nhật MPC-THEO DÕI 15/07/2020 Phu Hung Securities Tiếng Việt 12
Báo cáo cập nhật MPC - THEO DÕI 13/07/2020 FPT Securities Tiếng Việt 12
Báo cáo nhanh MPC 19/06/2020 KBSV Tiếng Việt 3
Báo cáo cập nhật MPC - MUA 15/06/2020 Phu Hung Securities Tiếng Việt 12
Báo cáo cập nhật MPC 20/05/2020 KBSV Tiếng Việt 3
Báo cáo cập nhật MPC 16/07/2019 FPT Securities Tiếng Việt 12
Báo cáo lần đầu MPC - OUTPERFORM 21/03/2019 Bao Viet Securities Tiếng Việt 21
Báo cáo cập nhật MPC - TRUNG LẬP 12/03/2019 KIS Tiếng Việt 6
Báo cáo cập nhật cổ phiếu MPC 09/03/2018 FPT Securities Tiếng Việt 15
Minh Phu Seafood Corporation Report 29/01/2015 VPBank Securities Tiếng Anh 3
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú 29/01/2015 VPBank Securities Tiếng Việt 3
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC) 01/03/2013 Maybank Kim Eng Tiếng Việt 6
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú _khuyến nghị MUA 04/02/2013 FPT Securities Tiếng Việt 30
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC) 18/12/2012 Maybank Kim Eng Tiếng Việt 6
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC) 20/09/2012 Maybank Kim Eng Tiếng Việt 6
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú 01/06/2012 SBSC Tiếng Việt 11
Minh Phu Seafood JSC Report 01/06/2012 SBSC Tiếng Việt 11
Báo cáo phân tích Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú_Khuyến nghị BÁN 21/11/2011 SBSC Tiếng Việt 3