• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.442,79 +3,85/+0,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.442,79   +3,85/+0,27%  |   HNX-INDEX   409,31   -11,90/-2,83%  |   UPCOM-INDEX   107,84   +0,37/+0,34%  |   VN30   1.482,55   +5,49/+0,37%  |   HNX30   721,37   -17,37/-2,35%
19 Tháng Giêng 2022 4:57:19 CH - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 19/01/2022
3:05:02 CH
40,70 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,50 (+1,24%)
Tham chiếu
40,20
Mở cửa
41,40
Cao nhất
41,40
Thấp nhất
39,90
Khối lượng
46.500
KLTB 10 ngày
78.270
Cao nhất 52 tuần
50,40
Thấp nhất 52 tuần
24,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
19/01/2022 246.480.950 0 0 0 0 0 0
18/01/2022 246.480.950 2.100 0 2.100 84.370 0 84.370
17/01/2022 246.501.950 500 1.600 -1.100 20.346 65.107 -44.761
14/01/2022 246.506.950 0 0 0 0 0 0
13/01/2022 24.649.700 0 0 0 0 0 0
12/01/2022 24.649.700 300 0 300 12.686 0 12.686
11/01/2022 24.646.800 0 1.000 -1.000 0 43.053 -43.053
10/01/2022 24.646.800 1.000 0 1.000 42.550 0 42.550
07/01/2022 24.647.750 0 3.200 -3.200 0 139.211 -139.211
06/01/2022 24.647.750 0 0 0 0 0 0
05/01/2022 24.624.850 0 50 -50 0 2.204 -2.204
04/01/2022 246.248.460 0 0 0 0 0 0
31/12/2021 24.624.850 700 22.900 -22.200 29.507 965.302 -935.795
30/12/2021 246.255.460 1.500 0 1.500 63.387 0 63.387
29/12/2021 246.270.460 6.900 0 6.900 293.553 0 293.553
28/12/2021 246.339.460 0 0 0 0 0 0
27/12/2021 24.633.950 100 0 100 4.245 0 4.245
24/12/2021 24.634.050 100 0 100 4.227 0 4.227
23/12/2021 24.634.150 0 0 0 0 0 0
22/12/2021 24.634.150 10.000 0 10.000 429.157 0 429.157