• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 2:12:32 SA - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
46,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,80 (+1,76%)
Tham chiếu
45,50
Mở cửa
47,10
Cao nhất
49,00
Thấp nhất
46,20
Khối lượng
180.300
KLTB 10 ngày
282.420
Cao nhất 52 tuần
51,90
Thấp nhất 52 tuần
33,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
24/06/2022 24.270.695 0 0 0 0 0 0
23/06/2022 24.270.595 100 0 100 4.547 0 4.547
22/06/2022 24.266.295 200 0 200 9.290 0 9.290
21/06/2022 24.266.495 100 100 0 4.937 4.937 0
20/06/2022 24.266.495 0 4.400 -4.400 0 224.911 -224.911
17/06/2022 24.266.495 0 0 0 0 0 0
16/06/2022 24.266.495 0 100 -100 0 4.834 -4.834
15/06/2022 24.266.395 200 0 200 9.394 0 9.394
14/06/2022 24.266.595 100 0 100 4.649 0 4.649
13/06/2022 24.266.695 200 100 100 9.137 4.568 4.568
10/06/2022 24.234.195 600 0 600 29.292 0 29.292
09/06/2022 24.233.295 300 0 300 14.750 0 14.750
08/06/2022 24.233.595 300 32.700 -32.400 15.033 1.638.609 -1.623.576
07/06/2022 24.233.895 200 1.500 -1.300 9.283 69.621 -60.338
06/06/2022 24.234.095 43.000 0 43.000 1.903.204 0 1.903.204
03/06/2022 24.277.095 700 0 700 29.645 0 29.645
02/06/2022 24.277.795 200 0 200 8.590 0 8.590
01/06/2022 24.277.895 9.000 0 9.000 381.742 0 381.742
31/05/2022 24.286.895 7.600 0 7.600 319.271 0 319.271
30/05/2022 24.294.495 0 100 -100 0 4.077 -4.077