• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 5:39:58 SA - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 15/10/2021
3:00:09 CH
39,20 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
39,20
Mở cửa
39,20
Cao nhất
39,50
Thấp nhất
39,10
Khối lượng
60.100
KLTB 10 ngày
107.990
Cao nhất 52 tuần
43,50
Thấp nhất 52 tuần
24,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Room NĐTNN Khối lượng Giá trị (Đơn vị: 1000 VNĐ)  
Mua Bán Mua-Bán Mua Bán Mua-Bán
15/10/2021 22.919.750 0 0 0 0 0 0
14/10/2021 22.919.750 0 0 0 0 0 0
13/10/2021 22.919.750 0 0 0 0 0 0
12/10/2021 22.919.650 2.900 0 2.900 115.055 0 115.055
11/10/2021 22.922.550 0 0 0 0 0 0
08/10/2021 22.922.550 0 100 -100 0 3.997 -3.997
07/10/2021 22.922.550 0 0 0 0 0 0
06/10/2021 22.922.550 0 0 0 0 0 0
05/10/2021 22.922.550 0 0 0 0 0 0
04/10/2021 22.922.550 0 0 0 0 0 0
01/10/2021 22.922.550 184.200 184.200 0 7.149.379 7.149.379 0
30/09/2021 22.922.550 1.300 0 1.300 50.724 0 50.724
29/09/2021 22.923.350 300 0 300 11.595 0 11.595
28/09/2021 22.923.650 0 0 0 0 0 0
27/09/2021 22.923.650 400 500 -100 15.368 19.311 -3.943
24/09/2021 22.924.050 0 0 0 0 0 0
23/09/2021 22.923.050 0 0 0 0 0 0
22/09/2021 22.901.050 0 0 0 0 0 0
21/09/2021 22.901.050 0 1.000 -1.000 0 38.968 -38.968
20/09/2021 22.901.050 0 22.000 -22.000 0 881.204 -881.204