• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.472,89 +7,59/+0,52%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.472,89   +7,59/+0,52%  |   HNX-INDEX   417,84   +6,04/+1,47%  |   UPCOM-INDEX   109,68   +0,01/+0,01%  |   VN30   1.502,16   +9,35/+0,63%  |   HNX30   749,64   +12,05/+1,63%
23 Tháng Giêng 2022 7:25:09 SA - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 21/01/2022
3:05:02 CH
40,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,70 (-1,72%)
Tham chiếu
40,80
Mở cửa
41,10
Cao nhất
41,90
Thấp nhất
40,00
Khối lượng
51.800
KLTB 10 ngày
71.730
Cao nhất 52 tuần
50,40
Thấp nhất 52 tuần
24,30
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
21/01/2022 -0,70/-1,72% 41,10 41,90 40,00 40,10 41,03 40,10 51.800
20/01/2022 +0,20/+0,49% 41,30 41,40 40,50 40,80 40,80 40,80 29.500
19/01/2022 +0,50/+1,24% 41,40 41,40 39,90 40,70 40,60 40,70 46.500
18/01/2022 -1,10/-2,70% 40,70 41,40 39,50 39,60 40,20 39,60 30.000
17/01/2022 -1,80/-4,31% 40,90 42,10 39,80 40,00 40,70 40,00 83.300
14/01/2022 -0,20/-0,48% 41,70 43,00 40,90 41,70 41,80 41,70 61.800
13/01/2022 -1,30/-3,07% 42,50 43,90 41,00 41,00 41,90 41,00 85.600
12/01/2022 -0,80/-1,86% 42,10 43,40 41,80 42,30 42,30 42,30 87.400
11/01/2022 +0,20/+0,47% 42,60 44,90 42,30 42,80 43,10 42,80 73.400
10/01/2022 -1,40/-3,22% 43,50 43,50 41,60 42,10 42,60 42,10 168.000
07/01/2022 -1,00/-2,26% 43,90 44,00 43,20 43,20 43,50 43,20 63.200
06/01/2022 0,00 / 0,00% 44,40 44,90 44,00 44,10 44,20 44,10 83.500
05/01/2022 +2,20/+5,19% 42,80 45,90 42,50 44,60 44,10 44,60 262.849
04/01/2022 +0,60/+1,42% 42,20 42,90 42,20 42,80 42,40 42,80 126.800
31/12/2021 -0,10/-0,24% 42,90 42,90 42,00 42,20 42,20 42,20 71.400
30/12/2021 -0,40/-0,94% 42,90 42,90 42,10 42,10 42,30 42,10 49.500
29/12/2021 -0,30/-0,70% 42,70 43,40 42,00 42,30 42,50 42,30 108.000
28/12/2021 -0,10/-0,24% 42,70 42,90 42,20 42,40 42,60 42,40 50.100
27/12/2021 +0,20/+0,47% 42,80 42,80 42,20 42,50 42,50 42,50 29.500
24/12/2021 +0,10/+0,24% 43,10 43,10 42,10 42,40 42,30 42,40 58.700