• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.185,48 -3,40/-0,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.185,48   -3,40/-0,29%  |   HNX-INDEX   275,93   -1,25/-0,45%  |   UPCOM-INDEX   87,10   +0,40/+0,46%  |   VN30   1.235,47   -5,11/-0,41%  |   HNX30   486,83   -5,80/-1,18%
26 Tháng Sáu 2022 3:57:03 SA - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 24/06/2022
3:05:01 CH
46,30 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,80 (+1,76%)
Tham chiếu
45,50
Mở cửa
47,10
Cao nhất
49,00
Thấp nhất
46,20
Khối lượng
180.300
KLTB 10 ngày
282.420
Cao nhất 52 tuần
51,90
Thấp nhất 52 tuần
33,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
24/06/2022 +0,80/+1,76% 47,10 49,00 46,20 46,30 47,10 46,30 180.300
23/06/2022 +0,80/+1,72% 44,20 47,40 43,60 47,20 45,50 47,20 343.200
22/06/2022 -4,20/-8,50% 48,50 49,40 45,00 45,20 46,40 45,20 206.600
21/06/2022 -2,60/-5,09% 51,10 51,20 47,50 48,50 49,40 48,50 251.900
20/06/2022 +3,40/+7,11% 48,60 51,90 48,00 51,20 51,10 51,20 661.700
17/06/2022 +0,30/+0,62% 47,00 48,70 46,80 48,60 47,80 48,60 214.000
16/06/2022 +1,50/+3,19% 47,90 49,60 47,50 48,50 48,30 48,50 245.000
15/06/2022 +0,70/+1,51% 47,00 48,00 46,00 47,20 47,00 47,20 173.800
14/06/2022 +1,80/+3,94% 44,00 47,60 44,00 47,50 46,50 47,50 198.500
13/06/2022 -4,00/-8,20% 48,80 48,80 44,20 44,80 45,70 44,80 349.200
10/06/2022 -1,40/-2,85% 48,90 50,40 47,00 47,80 48,80 47,80 309.500
09/06/2022 -1,20/-2,40% 50,00 50,70 48,10 48,90 49,20 48,90 292.500
08/06/2022 +3,60/+7,76% 47,00 51,00 47,00 50,00 50,10 50,00 461.800
07/06/2022 +3,10/+7,00% 44,50 47,50 44,00 47,40 46,40 47,40 462.700
06/06/2022 +2,10/+4,95% 43,50 45,20 42,60 44,50 44,30 44,50 481.600
03/06/2022 -0,60/-1,40% 42,90 43,40 41,00 42,40 42,40 42,40 115.500
02/06/2022 +0,20/+0,47% 42,50 43,30 42,40 42,60 43,00 42,60 61.600
01/06/2022 +0,60/+1,43% 42,00 43,60 41,00 42,60 42,40 42,60 143.600
31/05/2022 +1,20/+2,94% 40,90 44,00 40,90 42,00 42,00 42,00 119.500
30/05/2022 -0,30/-0,73% 41,00 41,10 40,50 40,90 40,80 40,90 51.800