• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.351,71 +5,84/+0,43%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:55:05 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.351,71   +5,84/+0,43%  |   HNX-INDEX   357,33   +4,09/+1,16%  |   UPCOM-INDEX   96,82   +0,58/+0,60%  |   VN30   1.454,49   +5,51/+0,38%  |   HNX30   583,91   +6,87/+1,19%
17 Tháng Chín 2021 11:04:39 SA - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 17/09/2021
10:55:05 SA
40,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,50%)
Tham chiếu
40,20
Mở cửa
40,30
Cao nhất
40,50
Thấp nhất
40,00
Khối lượng
187.100
KLTB 10 ngày
230.410
Cao nhất 52 tuần
43,50
Thấp nhất 52 tuần
24,30
MPC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
23/06/2021 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Mua 31.860 Biểu đồ
01/06/2021 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Đăng ký mua 31.860 Biểu đồ
21/10/2020 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Bán 436.940 Biểu đồ
19/10/2020 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Đăng ký bán 436.940 Biểu đồ
24/03/2020 Nguyễn Khánh Đức --- Bán 4.000.000 Biểu đồ
24/03/2020 Hanwa Co. LTD., --- Mua 4.000.000 Biểu đồ
21/01/2020 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Bán 467.040 Biểu đồ
23/12/2019 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Đăng ký bán 467.040 Biểu đồ
24/05/2019 Lê Thị Minh Quý --- Bán 4.050.310 Biểu đồ
24/05/2019 MPM Investments Pte.Ltd --- Mua 10.200.000 Biểu đồ
24/05/2019 Chu Văn An --- Bán 2.218.800 Biểu đồ
24/05/2019 Lê Văn Điệp Thành viên HĐQT Bán 3.930.890 Biểu đồ
21/05/2019 Lê Văn Điệp Thành viên HĐQT Đăng ký bán 3.930.890 Biểu đồ
21/05/2019 Chu Văn An --- Đăng ký bán 2.218.800 Biểu đồ
21/05/2019 Lê Thị Minh Quý --- Đăng ký bán 4.050.310 Biểu đồ
10/05/2019 Nguyễn Thị Thu Huyền --- Bán 53.900 Biểu đồ
10/04/2019 Nguyễn Thị Thu Huyền --- Đăng ký bán 100.000 Biểu đồ
12/12/2018 Nguyễn Thị Thu Huyền --- Mua 27.000 Biểu đồ
14/11/2018 Nguyễn Thị Thu Huyền --- Đăng ký mua 200.000 Biểu đồ
18/10/2018 Nguyễn Thị Thu Huyền --- Mua 7.900 Biểu đồ