• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.126,07 -17,55/-1,53%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.126,07   -17,55/-1,53%  |   HNX-INDEX   249,41   -2,94/-1,17%  |   UPCOM-INDEX   85,22   -0,62/-0,72%  |   VN30   1.147,44   -13,22/-1,14%  |   HNX30   424,33   -7,17/-1,66%
30 Tháng Chín 2022 12:40:42 SA - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 29/09/2022
3:05:02 CH
42,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
42,00
Mở cửa
42,60
Cao nhất
44,30
Thấp nhất
42,00
Khối lượng
104.700
KLTB 10 ngày
117.610
Cao nhất 52 tuần
51,90
Thấp nhất 52 tuần
33,50
MPC - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
15/04/2022 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Mua 24.490 Biểu đồ
20/03/2022 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Đăng ký mua 24.490 Biểu đồ
30/11/2021 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Đăng ký bán 633.170 Biểu đồ
30/11/2021 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Bán 633.170 Biểu đồ
23/06/2021 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Mua 31.860 Biểu đồ
01/06/2021 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Đăng ký mua 31.860 Biểu đồ
21/10/2020 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Bán 436.940 Biểu đồ
19/10/2020 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Đăng ký bán 436.940 Biểu đồ
24/03/2020 Hanwa Co. LTD., --- Mua 4.000.000 Biểu đồ
24/03/2020 Nguyễn Khánh Đức --- Bán 4.000.000 Biểu đồ
21/01/2020 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Bán 467.040 Biểu đồ
23/12/2019 CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú --- Đăng ký bán 467.040 Biểu đồ
24/05/2019 MPM Investments Pte.Ltd --- Mua 10.200.000 Biểu đồ
24/05/2019 Lê Thị Minh Quý --- Bán 4.050.310 Biểu đồ
24/05/2019 Chu Văn An --- Bán 2.218.800 Biểu đồ
24/05/2019 Lê Văn Điệp Thành viên HĐQT Bán 3.930.890 Biểu đồ
21/05/2019 Lê Văn Điệp Thành viên HĐQT Đăng ký bán 3.930.890 Biểu đồ
21/05/2019 Lê Thị Minh Quý --- Đăng ký bán 4.050.310 Biểu đồ
21/05/2019 Chu Văn An --- Đăng ký bán 2.218.800 Biểu đồ
10/05/2019 Nguyễn Thị Thu Huyền --- Bán 53.900 Biểu đồ