• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 2:48:08 SA - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
38,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,26%)
Tham chiếu
38,60
Mở cửa
38,80
Cao nhất
38,80
Thấp nhất
37,90
Khối lượng
54.700
KLTB 10 ngày
72.370
Cao nhất 52 tuần
50,40
Thấp nhất 52 tuần
33,50
Giá đóng cửa ngày 15/09/2021
39,90 -0,50/-1,24%
Mở cửa 40,00
Cao nhất 40,30
Thấp nhất 38,50
Khối lượng 199.700
Giá điều chỉnh 38,16
Giá quá khứ của MPC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
15/09/2021 -0,50 / -1,24% 40,00 40,30 38,50 39,90 39,40 38,16 199.700
14/09/2021 -1,30 / -3,15% 41,00 41,80 39,90 40,00 40,40 38,26 273.800
13/09/2021 -0,30 / -0,72% 41,50 42,00 40,60 41,10 41,30 39,31 194.100
10/09/2021 +1,90 / +4,79% 39,80 42,30 39,80 41,60 41,40 39,79 442.600
09/09/2021 -0,30 / -0,75% 40,00 40,00 39,40 39,80 39,70 38,07 160.300
08/09/2021 -0,90 / -2,20% 40,30 40,90 39,50 40,00 40,10 38,26 115.100
07/09/2021 -0,10 / -0,25% 40,50 41,80 40,00 40,30 40,90 38,54 415.800
06/09/2021 +0,90 / +2,26% 39,90 41,10 38,80 40,80 40,40 39,02 556.200
01/09/2021 -0,40 / -0,99% 40,30 40,30 39,60 40,00 39,90 38,26 115.500
31/08/2021 +0,10 / +0,25% 40,20 40,80 39,50 40,30 40,40 38,54 285.700
30/08/2021 +1,80 / +4,72% 38,50 41,30 38,50 39,90 40,20 38,16 307.600
27/08/2021 +1,00 / +2,67% 37,30 38,50 37,10 38,50 38,10 36,82 94.800
26/08/2021 +0,70 / +1,91% 36,90 37,70 36,90 37,30 37,50 35,67 116.000
25/08/2021 0,00 / 0,00% 37,20 37,90 36,30 36,90 36,60 35,29 86.100
24/08/2021 -1,00 / -2,62% 38,20 38,20 36,50 37,20 36,90 35,58 196.800
23/08/2021 -2,70 / -6,78% 38,00 39,70 37,00 37,10 38,20 35,48 209.500
20/08/2021 -0,40 / -0,99% 40,50 40,80 38,00 40,00 39,80 38,26 297.600
19/08/2021 +0,70 / +1,76% 40,00 40,80 40,00 40,40 40,40 38,64 145.300
18/08/2021 +1,00 / +2,56% 39,00 40,50 38,20 40,00 39,70 38,26 453.300
17/08/2021 -1,20 / -3,00% 39,50 39,50 38,70 38,80 39,00 37,11 118.900
16/08/2021 +0,80 / +2,06% 39,30 40,80 39,30 39,70 40,00 37,97 174.700
13/08/2021 +1,40 / +3,69% 38,10 40,10 37,80 39,30 38,90 37,59 362.400
12/08/2021 +0,40 / +1,06% 37,50 38,40 37,00 38,10 37,90 36,44 194.200
11/08/2021 +0,60 / +1,63% 37,00 38,30 37,00 37,50 37,70 35,87 195.200
10/08/2021 +1,40 / +3,93% 35,90 37,50 35,80 37,00 36,90 35,39 216.600
09/08/2021 +0,20 / +0,56% 35,60 35,90 35,20 35,90 35,60 34,34 102.500
06/08/2021 -0,10 / -0,28% 35,90 36,30 35,40 35,60 35,70 34,05 59.900
05/08/2021 +0,70 / +1,99% 35,20 36,20 35,20 35,90 35,70 34,34 66.800
04/08/2021 +0,30 / +0,86% 35,00 35,50 34,80 35,30 35,20 33,76 95.200
03/08/2021 0,00 / 0,00% 35,40 35,40 34,80 35,00 35,00 33,47 68.600