• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.198,90 +1,30/+0,11%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:01 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.198,90   +1,30/+0,11%  |   HNX-INDEX   278,88   +1,20/+0,43%  |   UPCOM-INDEX   88,18   -0,40/-0,45%  |   VN30   1.252,24   +3,32/+0,27%  |   HNX30   494,09   +4,85/+0,99%
03 Tháng Bảy 2022 11:55:25 CH - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 01/07/2022
3:05:02 CH
46,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,10 (-0,21%)
Tham chiếu
47,00
Mở cửa
47,80
Cao nhất
47,80
Thấp nhất
45,60
Khối lượng
106.200
KLTB 10 ngày
272.010
Cao nhất 52 tuần
51,90
Thấp nhất 52 tuần
33,50
Giá đóng cửa ngày 17/05/2021
35,10 +0,20/+0,57%
Mở cửa 35,50
Cao nhất 35,50
Thấp nhất 34,70
Khối lượng 36.900
Giá điều chỉnh 33,57
Giá quá khứ của MPC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
17/05/2021 +0,20 / +0,57% 35,50 35,50 34,70 35,10 35,05 33,57 36.900
14/05/2021 -0,30 / -0,85% 35,50 35,80 34,70 34,90 34,93 33,38 80.900
13/05/2021 -0,20 / -0,57% 35,50 36,10 34,90 35,10 35,21 33,57 79.100
12/05/2021 +0,10 / +0,28% 35,80 35,80 34,60 35,50 35,32 33,95 87.800
11/05/2021 +1,00 / +2,87% 35,00 36,90 35,00 35,80 35,35 34,24 56.900
10/05/2021 -0,10 / -0,28% 34,90 35,20 34,50 35,10 34,79 33,57 69.100
07/05/2021 -0,70 / -1,97% 35,60 35,90 34,80 34,90 35,16 33,38 37.500
06/05/2021 +0,40 / +1,14% 35,20 36,00 35,10 35,40 35,65 33,86 43.200
05/05/2021 +0,40 / +1,16% 34,60 35,80 34,60 35,00 35,01 33,47 68.400
04/05/2021 -0,50 / -1,42% 34,80 35,00 34,00 34,60 34,57 33,09 47.700
29/04/2021 +0,30 / +0,85% 35,20 35,50 34,80 35,40 35,10 33,86 46.300
28/04/2021 +0,50 / +1,44% 34,70 35,70 34,70 35,20 35,12 33,67 17.800
27/04/2021 0,00 / 0,00% 34,70 35,20 34,00 34,70 34,68 33,19 30.100
26/04/2021 0,00 / 0,00% 35,80 35,80 34,50 34,60 34,72 33,09 117.800
23/04/2021 -1,00 / -2,78% 35,50 36,00 33,00 35,00 34,55 33,47 190.600
22/04/2021 -1,60 / -4,32% 37,00 37,00 35,40 35,40 35,96 33,86 166.100
20/04/2021 -1,10 / -2,90% 37,70 38,10 36,50 36,80 37,02 35,20 136.900
19/04/2021 -0,80 / -2,08% 37,90 39,00 37,70 37,70 37,92 36,06 60.200
16/04/2021 +0,30 / +0,79% 38,70 39,50 37,70 38,50 38,49 36,82 158.000
15/04/2021 +2,40 / +6,61% 36,90 38,80 36,90 38,70 38,20 37,01 601.300
14/04/2021 0,00 / 0,00% 36,00 36,70 33,10 36,40 36,26 34,81 286.300
13/04/2021 -0,50 / -1,36% 36,80 36,80 36,00 36,30 36,38 34,72 80.200
12/04/2021 +0,20 / +0,55% 37,20 37,20 36,60 36,80 36,82 35,20 31.800
09/04/2021 0,00 / 0,00% 37,10 37,10 36,30 36,70 36,55 35,10 67.400
08/04/2021 +0,10 / +0,27% 37,00 37,00 36,40 36,90 36,72 35,29 65.900
07/04/2021 -0,50 / -1,35% 37,00 37,00 36,50 36,60 36,75 35,01 95.400
06/04/2021 -0,10 / -0,27% 37,30 37,30 36,90 37,00 37,12 35,39 332.300
05/04/2021 +0,10 / +0,27% 37,50 37,60 36,90 37,30 37,10 35,67 324.300
02/04/2021 +0,40 / +1,09% 37,00 37,90 36,70 37,10 37,16 35,48 48.000
01/04/2021 +0,40 / +1,09% 36,60 37,00 36,40 37,00 36,72 35,39 81.400