• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.264,81 +31,43/+2,55%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 2:15:00 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.264,81   +31,43/+2,55%  |   HNX-INDEX   314,94   +8,98/+2,94%  |   UPCOM-INDEX   94,31   +1,19/+1,28%  |   VN30   1.307,49   +34,78/+2,73%  |   HNX30   569,11   +23,30/+4,27%
25 Tháng Năm 2022 2:23:06 CH - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 25/05/2022
2:15:01 CH
40,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+2,40 (+6,25%)
Tham chiếu
38,40
Mở cửa
38,50
Cao nhất
40,80
Thấp nhất
38,50
Khối lượng
155.100
KLTB 10 ngày
72.400
Cao nhất 52 tuần
50,40
Thấp nhất 52 tuần
33,50
Giá đóng cửa ngày 18/06/2021
41,00 -1,10/-2,61%
Mở cửa 42,00
Cao nhất 42,50
Thấp nhất 40,80
Khối lượng 256.400
Giá điều chỉnh 39,21
Giá quá khứ của MPC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
18/06/2021 -1,10 / -2,61% 42,00 42,50 40,80 41,00 41,40 39,21 256.400
17/06/2021 +2,00 / +5,00% 39,60 43,50 39,00 42,00 42,10 40,17 1.162.800
16/06/2021 -0,60 / -1,49% 40,70 40,70 39,50 39,60 40,00 37,87 182.200
15/06/2021 +0,10 / +0,25% 40,40 41,00 39,50 40,50 40,20 38,74 188.700
14/06/2021 -1,00 / -2,44% 40,00 41,00 39,50 40,00 40,40 38,26 829.700
11/06/2021 +0,70 / +1,74% 41,00 42,00 40,30 40,90 41,00 39,12 264.500
10/06/2021 +3,00 / +7,89% 39,00 41,00 38,00 41,00 40,20 39,21 504.300
09/06/2021 +0,10 / +0,26% 37,70 39,00 36,80 38,70 38,00 37,01 794.800
08/06/2021 -2,50 / -6,17% 40,00 40,00 37,60 38,00 38,60 36,34 273.400
07/06/2021 -1,30 / -3,13% 41,40 42,00 39,60 40,20 40,53 38,45 158.400
04/06/2021 +3,20 / +8,42% 39,90 42,50 39,80 41,20 41,50 39,40 1.011.200
03/06/2021 +4,40 / +12,54% 35,50 40,20 35,10 39,50 38,00 37,78 619.100
02/06/2021 +0,60 / +1,72% 34,90 35,50 34,50 35,50 35,10 33,95 70.200
01/06/2021 -0,30 / -0,85% 34,10 35,40 34,10 34,90 34,90 33,38 682.700
31/05/2021 -0,10 / -0,28% 35,60 35,60 35,00 35,40 35,20 33,86 141.500
28/05/2021 +0,10 / +0,28% 35,30 36,40 35,20 35,40 35,50 33,86 49.900
27/05/2021 -0,40 / -1,12% 36,00 36,00 35,00 35,30 35,30 33,76 690.800
26/05/2021 -1,00 / -2,74% 36,40 36,40 35,40 35,50 35,70 33,95 94.300
25/05/2021 -0,20 / -0,55% 36,60 36,90 35,90 36,40 36,50 34,81 52.300
24/05/2021 +0,80 / +2,25% 35,40 36,90 35,40 36,30 36,60 34,72 494.600
21/05/2021 +0,60 / +1,72% 34,80 35,90 34,80 35,40 35,50 33,86 138.900
20/05/2021 -0,50 / -1,43% 35,00 35,40 34,50 34,50 34,80 33,00 56.400
19/05/2021 +0,10 / +0,29% 34,90 35,50 34,90 35,00 35,02 33,47 113.800
18/05/2021 -0,20 / -0,57% 35,10 35,20 34,50 34,90 34,87 33,38 66.100
17/05/2021 +0,20 / +0,57% 35,50 35,50 34,70 35,10 35,05 33,57 36.900
14/05/2021 -0,30 / -0,85% 35,50 35,80 34,70 34,90 34,93 33,38 80.900
13/05/2021 -0,20 / -0,57% 35,50 36,10 34,90 35,10 35,21 33,57 79.100
12/05/2021 +0,10 / +0,28% 35,80 35,80 34,60 35,50 35,32 33,95 87.800
11/05/2021 +1,00 / +2,87% 35,00 36,90 35,00 35,80 35,35 34,24 56.900
10/05/2021 -0,10 / -0,28% 34,90 35,20 34,50 35,10 34,79 33,57 69.100