• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.262,33 +10,26/+0,82%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.262,33   +10,26/+0,82%  |   HNX-INDEX   303,42   +3,24/+1,08%  |   UPCOM-INDEX   92,84   +0,12/+0,13%  |   VN30   1.280,96   +8,63/+0,68%  |   HNX30   562,02   +10,27/+1,86%
15 Tháng Tám 2022 4:54:24 SA - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 12/08/2022
3:05:03 CH
43,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+1,40%)
Tham chiếu
42,90
Mở cửa
42,20
Cao nhất
44,80
Thấp nhất
42,00
Khối lượng
78.600
KLTB 10 ngày
90.220
Cao nhất 52 tuần
51,90
Thấp nhất 52 tuần
33,50
Giá đóng cửa ngày 29/03/2021
36,30 +0,30/+0,83%
Mở cửa 36,80
Cao nhất 36,90
Thấp nhất 35,00
Khối lượng 163.800
Giá điều chỉnh 34,72
Giá quá khứ của MPC
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
29/03/2021 +0,30 / +0,83% 36,80 36,90 35,00 36,30 35,75 34,72 163.800
26/03/2021 0,00 / 0,00% 36,50 37,00 35,10 36,30 35,97 34,72 152.700
25/03/2021 -0,70 / -1,89% 37,20 37,70 35,60 36,40 36,25 34,81 241.400
24/03/2021 -1,40 / -3,64% 38,80 38,80 35,50 37,10 37,11 35,48 157.600
23/03/2021 +0,10 / +0,26% 38,90 39,40 38,00 38,70 38,47 37,01 108.500
22/03/2021 -1,00 / -2,53% 39,00 40,00 38,30 38,60 38,63 36,92 156.800
19/03/2021 -0,90 / -2,24% 40,20 40,20 39,20 39,30 39,57 37,59 106.500
18/03/2021 +0,50 / +1,26% 39,80 41,00 39,70 40,30 40,15 38,54 119.800
17/03/2021 +2,50 / +6,68% 37,80 40,90 37,80 39,90 39,79 38,16 345.900
16/03/2021 +0,30 / +0,80% 37,30 37,80 37,10 37,70 37,43 36,06 135.548
15/03/2021 -0,60 / -1,58% 37,90 37,90 37,20 37,30 37,42 35,67 90.700
12/03/2021 -0,10 / -0,27% 37,60 38,50 37,30 37,50 37,86 35,87 92.800
11/03/2021 +1,60 / +4,44% 36,50 38,30 36,50 37,60 37,62 35,96 306.200
10/03/2021 0,00 / 0,00% 36,00 36,10 35,80 36,00 35,96 34,43 57.800
09/03/2021 -0,60 / -1,63% 36,60 36,60 35,80 36,20 35,97 34,62 77.000
08/03/2021 -0,20 / -0,54% 34,30 37,90 34,00 36,60 36,78 35,01 77.700
05/03/2021 -0,20 / -0,54% 37,40 37,40 36,20 36,90 36,80 35,29 89.900
04/03/2021 +0,60 / +1,63% 37,20 37,80 35,90 37,50 37,10 35,87 173.500
03/03/2021 +1,80 / +5,08% 35,40 38,20 35,30 37,20 36,88 35,58 276.900
02/03/2021 +0,10 / +0,28% 35,80 35,90 35,20 35,40 35,36 33,86 78.900
01/03/2021 +0,50 / +1,43% 36,40 36,40 35,00 35,50 35,25 33,95 110.600
26/02/2021 -0,30 / -0,84% 35,30 35,30 34,70 35,30 35,01 33,76 116.100
25/02/2021 -0,10 / -0,28% 35,50 36,00 35,10 35,30 35,65 33,76 74.900
24/02/2021 -0,30 / -0,85% 35,10 36,40 34,90 35,00 35,35 33,47 115.900
23/02/2021 -0,20 / -0,56% 36,00 36,00 34,80 35,40 35,29 33,86 154.400
22/02/2021 -1,30 / -3,53% 37,00 37,00 34,70 35,50 35,59 33,95 150.600
19/02/2021 +1,70 / +4,89% 35,30 37,50 34,80 36,50 36,76 34,91 262.100
18/02/2021 +3,80 / +12,06% 32,20 36,00 32,10 35,30 34,78 33,76 435.700
17/02/2021 +3,90 / +13,93% 28,80 32,10 28,40 31,90 31,48 30,51 379.300
09/02/2021 +0,40 / +1,44% 27,80 28,30 27,80 28,10 27,97 26,88 61.400