• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.218,10 +15,28/+1,27%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.218,10   +15,28/+1,27%  |   HNX-INDEX   283,87   +3,45/+1,23%  |   UPCOM-INDEX   89,01   +0,87/+0,99%  |   VN30   1.273,41   +16,74/+1,33%  |   HNX30   505,86   +8,26/+1,66%
29 Tháng Sáu 2022 2:15:27 SA - Mở cửa
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (MPC : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/06/2022
3:05:03 CH
47,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,40 (-0,83%)
Tham chiếu
48,20
Mở cửa
48,20
Cao nhất
49,50
Thấp nhất
47,00
Khối lượng
407.800
KLTB 10 ngày
289.380
Cao nhất 52 tuần
51,90
Thấp nhất 52 tuần
33,50
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Đóng cửa Số lệnh đặt mua KL đặt mua Số lệnh đặt bán KL đặt bán KL Mua-Bán KL khớp GT khớp (đ/v: 1000 VNĐ)  
28/06/2022 47,80 689 479.210 465 560.111 -80.901 407.800 19.675.869
27/06/2022 48,40 270 300.851 278 337.065 -36.214 209.500 10.096.029
24/06/2022 46,30 256 219.302 268 291.927 -72.625 180.300 8.497.620
23/06/2022 47,20 516 447.749 336 434.090 13.659 343.200 15.605.321
22/06/2022 45,20 362 245.652 256 340.429 -94.777 206.600 9.596.070
21/06/2022 48,50 379 292.108 294 357.750 -65.642 251.900 12.435.190
20/06/2022 51,20 671 741.193 656 829.985 -88.792 661.700 33.823.550
17/06/2022 48,60 309 302.490 277 315.803 -13.313 214.000 10.239.241
16/06/2022 48,50 316 305.837 403 401.812 -95.975 245.000 11.843.521
15/06/2022 47,20 281 237.682 223 276.200 -38.518 173.800 8.163.150
14/06/2022 47,50 293 292.990 280 260.866 32.124 198.500 9.227.689
13/06/2022 44,80 428 449.235 317 437.731 11.504 349.200 15.952.532
10/06/2022 47,80 397 354.539 401 473.490 -118.951 309.500 15.109.641
09/06/2022 48,90 394 364.731 396 439.320 -74.589 292.500 14.381.271
08/06/2022 50,00 416 577.799 595 639.488 -61.689 461.800 23.140.969
07/06/2022 47,40 350 539.133 582 575.208 -36.075 462.700 21.475.661
06/06/2022 44,50 405 561.599 497 646.052 -84.453 481.600 21.315.881
03/06/2022 42,40 194 173.741 210 266.368 -92.627 115.500 4.891.460
02/06/2022 42,60 138 86.017 234 242.460 -156.443 61.600 2.645.710
01/06/2022 42,60 210 176.896 265 275.313 -98.417 143.600 6.090.900