• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,71 +3,88/+0,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,71   +3,88/+0,31%  |   HNX-INDEX   302,88   +1,10/+0,36%  |   UPCOM-INDEX   83,87   -0,50/-0,59%  |   VN30   1.403,96   +2,43/+0,17%  |   HNX30   475,20   +5,02/+1,07%
27 Tháng Bảy 2021 6:21:19 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Trường Tiền (MPT : UPCOM)
Cập nhật ngày 26/07/2021
3:00:03 CH
1,50 x 1000 VND
Thay đổi (%)

0,00 (0,00%)
Tham chiếu
1,50
Mở cửa
1,50
Cao nhất
1,50
Thấp nhất
1,50
Khối lượng
0
KLTB 10 ngày
141.610
Cao nhất 52 tuần
4,40
Thấp nhất 52 tuần
1,10
20/07 MPT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
19/07 MPT: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
13/07 MPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
09/07 MPT: Thay đổi nhân sự - HNX
09/07 MPT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
02/07 MPT: Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 lần 3 - HNX
02/07 MPT: Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần 2 không thành công - HNX
28/06 MPT: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức lần 1 không thành công - HNX
28/06 MPT: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 lần 2 - HNX
04/06 MPT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông - HNX
02/06 MPT: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Tiền (MCK: MPT) - HNX
12/05 MPT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
11/05 MPT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2021 - HNX
06/05 MPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
29/04 MPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
28/04 MPT: Ngày 25/05/2021, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Trường Tiền - HNX
23/04 MPT: Báo cáo thường niên 2020 - HNX
23/04 MPT: Báo cáo tài chính quý 1/2021 - HNX
08/04 MPT: Thông báo cổ phiếu MPT có khả năng bị hủy bỏ niêm yết - HNX
05/04 MPT: Báo cáo tài chính năm 2020 - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ADS  366.200 29,00 2,47%
AG1  200 6,40 -1,54%
ATD  0 9,60 0,00%
BDG  1.800 43,10 0,23%
BMG  0 26,50 0,00%
DCG  0 10,60 0,00%
DM7  0 6,60 0,00%
FTM  195.700 2,79 -1,06%
G20  0 0,70 0,00%
GMC  0 29,85 0,00%