• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.352,64 +6,77/+0,50%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:02:38 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.352,64   +6,77/+0,50%  |   HNX-INDEX   357,97   +4,73/+1,34%  |   UPCOM-INDEX   97,40   +1,16/+1,21%  |   VN30   1.455,59   +6,61/+0,46%  |   HNX30   585,05   +8,01/+1,39%
19 Tháng Chín 2021 3:10:44 CH - Mở cửa
CTCP Tập đoàn Trường Tiền (MPT : UPCOM)
Cập nhật ngày 17/09/2021
3:03:01 CH
1,80 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+12,50%)
Tham chiếu
1,60
Mở cửa
1,80
Cao nhất
1,80
Thấp nhất
1,70
Khối lượng
1.013.000
KLTB 10 ngày
263.530
Cao nhất 52 tuần
4,40
Thấp nhất 52 tuần
1,30
MPT - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
22/03/2021 Nguyễn Gia Khoa Chủ tịch HĐQT Bán 285.600 Biểu đồ
16/03/2021 Hoàng Việt Lân Tổng giám đốc Bán 679.180 Biểu đồ
08/03/2021 Hoàng Việt Lân Tổng giám đốc Đăng ký bán 679.180 Biểu đồ
08/03/2021 Nguyễn Gia Khoa Chủ tịch HĐQT Đăng ký bán 285.600 Biểu đồ
25/11/2020 Lê Khánh Trình --- Bán 1.746.250 Biểu đồ
23/11/2020 Lê Khánh Trình --- Đăng ký bán 1.746.250 Biểu đồ
08/10/2020 CTCP Tập đoàn Lê Khánh --- Bán 825.000 Biểu đồ
08/10/2020 CTCP Trường Tiền Holdings --- Bán 1.716.000 Biểu đồ
01/10/2020 CTCP Tập đoàn Lê Khánh --- Đăng ký bán 825.000 Biểu đồ
01/10/2020 CTCP Trường Tiền Holdings --- Đăng ký bán 1.716.000 Biểu đồ
30/07/2020 Vũ Hoài Vũ --- Bán 888.800 Biểu đồ
30/07/2020 Bùi Việt Quân --- Bán 1.499.680 Biểu đồ
06/07/2020 Bùi Cảnh Hoàng --- Bán 70.000 Biểu đồ
26/06/2020 Bùi Cảnh Hoàng --- Đăng ký bán 70.000 Biểu đồ
28/02/2020 Bùi Việt Quân --- Mua 750.000 Biểu đồ
28/02/2020 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Bán 1.500.000 Biểu đồ
24/02/2020 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Đăng ký bán 1.500.000 Biểu đồ
08/08/2019 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Mua 1.500.000 Biểu đồ
07/08/2019 Bùi Cảnh Hoàng --- Bán 700.000 Biểu đồ
12/07/2019 CTCP Quản lý quỹ Bông Sen --- Đăng ký mua 1.500.000 Biểu đồ