• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
03 Tháng Mười Hai 2021 10:59:57 CH - Mở cửa
CTCP Merufa (MRF : UPCOM)
Cập nhật ngày 03/12/2021
3:04:59 CH
60,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-0,83%)
Tham chiếu
60,50
Mở cửa
60,00
Cao nhất
60,00
Thấp nhất
60,00
Khối lượng
300
KLTB 10 ngày
580
Cao nhất 52 tuần
77,00
Thấp nhất 52 tuần
25,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Minh
Thành viên HĐQT Bùi Minh Tuấn
Thành viên HĐQT Hoàng Minh Dũng
Thành viên HĐQT Vũ Chinh
Thành viên HĐQT Lưu Tiến Cảo
Trưởng ban kiểm soát Nguyễn Kim Hậu
Thành viên Ban kiểm soát Lê Minh Tuấn
Thành viên Ban kiểm soát Trương Thị Thanh Thủy
Tổng giám đốc Lưu Tiến Cảo
Phó Tổng giám đốc Hoàng Hữu Phước
Kế toán trưởng Lê Vĩnh San San
Đại diện công bố thông tin K' Huệ