• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.443,32 -38,73/-2,61%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:15 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.443,32   -38,73/-2,61%  |   HNX-INDEX   449,27   -8,96/-1,96%  |   UPCOM-INDEX   112,11   -2,44/-2,13%  |   VN30   1.503,98   -36,90/-2,39%  |   HNX30   740,91   -21,40/-2,81%
03 Tháng Mười Hai 2021 10:54:48 CH - Mở cửa
CTCP Merufa (MRF : UPCOM)
Cập nhật ngày 03/12/2021
3:04:59 CH
60,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,50 (-0,83%)
Tham chiếu
60,50
Mở cửa
60,00
Cao nhất
60,00
Thấp nhất
60,00
Khối lượng
300
KLTB 10 ngày
580
Cao nhất 52 tuần
77,00
Thấp nhất 52 tuần
25,00
MRF - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
18/06/2021 Phan Thanh Nỡ --- Mua 347 Biểu đồ
10/06/2021 Lê Vĩnh San San Kế toán trưởng Mua 104 Biểu đồ
01/06/2021 Lâm Quốc Trung --- Mua 242.130 Biểu đồ
01/06/2021 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín --- Bán 242.130 Biểu đồ
20/05/2021 Phan Thanh Nỡ --- Đăng ký mua 11.000 Biểu đồ
13/05/2021 Phan Thanh Nỡ --- Mua 20 Biểu đồ
13/05/2021 Lê Vĩnh San San Kế toán trưởng Đăng ký mua 1.500 Biểu đồ
05/05/2021 Lê Vĩnh San San Kế toán trưởng Mua 0 Biểu đồ
29/04/2021 Phạm Xuân Mai --- Bán 0 Biểu đồ
15/04/2021 Phan Thanh Nỡ --- Đăng ký mua 20.000 Biểu đồ
09/04/2021 Phan Thanh Nỡ --- Mua 300 Biểu đồ
06/04/2021 Lê Vĩnh San San Kế toán trưởng Đăng ký mua 1.500 Biểu đồ
01/04/2021 Phạm Xuân Mai --- Đăng ký bán 115.475 Biểu đồ
24/03/2021 Phạm Xuân Mai --- Bán 0 Biểu đồ
12/03/2021 Phan Thanh Nỡ --- Đăng ký mua 20.000 Biểu đồ
23/02/2021 Phạm Xuân Mai --- Đăng ký bán 115.475 Biểu đồ
17/02/2021 Phạm Kim Hải --- Bán 0 Biểu đồ
09/02/2021 Trương Thị Thanh Thủy Thành viên Ban kiểm soát Bán 0 Biểu đồ
09/02/2021 Phạm Xuân Mai --- Bán 0 Biểu đồ
09/02/2021 Hồ Thị Quế --- Bán 0 Biểu đồ