• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.272,71 +3,88/+0,31%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:19:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.272,71   +3,88/+0,31%  |   HNX-INDEX   302,88   +1,10/+0,36%  |   UPCOM-INDEX   83,87   -0,50/-0,59%  |   VN30   1.403,96   +2,43/+0,17%  |   HNX30   475,20   +5,02/+1,07%
27 Tháng Bảy 2021 6:49:56 SA - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB : HOSE)
Cập nhật ngày 26/07/2021
3:00:01 CH
28,10 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-0,05 (-0,18%)
Tham chiếu
28,15
Mở cửa
27,75
Cao nhất
28,15
Thấp nhất
27,50
Khối lượng
14.762.548
KLTB 10 ngày
11.066.760
Cao nhất 52 tuần
31,90
Thấp nhất 52 tuần
15,10
26/07 MSB: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021 - HOSE
22/07 MSB: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu quỹ cho CBCNV theo chương trình ESOP và báo cáo kết quả đợt chào bán - HOSE
16/07 MSB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
08/07 MSB: Kết quả giao dịch mua cổ phiếu chương trình ESOP của người nội bộ và người có liên quan - HOSE
08/07 Dự báo lợi nhuận 9 ngân hàng - Người đồng hành
06/07 MSB: Thông báo giao dịch bán cổ phiếu của cổ đông nhà nước - HOSE
05/07 SSI Research ước tính lợi nhuận quý II của 31 doanh nghiệp - Người đồng hành
04/07 Điểm danh ngân hàng ước lãi 6 tháng và triển vọng cả năm - Người đồng hành
02/07 MSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Phi Hạnh - HOSE
25/06 MSB: Danh sách người nội bộ và người có liên quan mua cổ phiếu ESOP - HOSE
24/06 MSB: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty - HOSE
24/06 MSB: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận cho MSB sử dụng cổ phiếu quỹ bán cho người lao động - HOSE
18/06 MSB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và AMC - HOSE
10/06 MSB: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động - HOSE
10/06 MSB: Sẽ phát hành 18 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng - Người đồng hành
04/06 MSB: Vị thế mới của MSB - Người đồng hành
01/06 Vì sao thoái vốn Nhà nước 'đóng băng' dù thị trường chứng khoán liên tục thăng hoa? - Người đồng hành
01/06 MSB: Đính chính tỷ lệ room của VSD liên quan đến MSB và MBB - HOSE
01/06 MSB: Thông báo về việc chuyển địa chỉ của phòng Giao dịch Minh Khai - HOSE
28/05 MSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Trần Phi Hạnh - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  1.263.000 18,90 -2,07%
ACB  7.528.400 32,70 -0,91%
BAB  48.000 21,80 0,00%
BID  1.436.900 40,00 -0,50%
BVB  1.335.200 17,90 -1,65%
CTG  10.150.900 32,15 -1,08%
EIB  487.900 26,00 0,00%
EVF  186.300 10,10 -0,98%
HDB  1.469.100 32,50 0,46%
KLB  33.700 20,90 -1,88%