• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.389,24 +4,47/+0,32%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:05 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.389,24   +4,47/+0,32%  |   HNX-INDEX   391,21   +2,75/+0,71%  |   UPCOM-INDEX   100,36   +0,59/+0,59%  |   VN30   1.488,71   -0,55/-0,04%  |   HNX30   610,81   +3,84/+0,63%
24 Tháng Mười 2021 4:54:55 CH - Mở cửa
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB : HOSE)
Cập nhật ngày 22/10/2021
2:53:12 CH
22,90 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,05 (+0,22%)
Tham chiếu
22,85
Mở cửa
22,85
Cao nhất
22,95
Thấp nhất
22,65
Khối lượng
5.492.800
KLTB 10 ngày
4.984.890
Cao nhất 52 tuần
31,90
Thấp nhất 52 tuần
15,10
20/10 MSB: Quyết định chuyển địa điểm đặt trụ sở PGD Phú Cường - HOSE
20/10 MSB: Ngân hàng thứ 11 công bố kết quả 9 tháng - Người đồng hành
19/10 MSB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho CĐHH - HOSE
19/10 MSB: Nghị quyết HĐQT về việc xử lý cổ phiếu lẻ - HOSE
19/10 MSB: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành - HOSE
19/10 MSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Trần Anh Tuấn - HOSE
21/09 MSB: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu - HOSE
20/09 MSB: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu - HOSE
16/09 MSB: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức - HOSE
16/09 MSB: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt ngày ĐKCC hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu - HOSE
16/09 MSB: Thông báo công văn của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của MSB - HOSE
15/09 MSB: Đầu tư tài chính, một doanh nghiệp bán 5 triệu cổ phiếu MSB - Người đồng hành
14/09 MSB: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ nguồn chào ban cổ phiếu quỹ cho CĐHH - HOSE
14/09 MSB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng thuê văn phòng giữa MSB và TNL - HOSE
14/09 MSB: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Hợp đồng thuê Văn phòng giữa MSB và Công ty liên quan của người nội bộ - HOSE
10/09 MSB: Báo cáo về thay đổi sở hữu của nhóm cổ đông có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần May - Diêm Sài Gòn - HOSE
08/09 MSB: Đính chính thông tin tại Thông báo số 5456/2021/CV-TGĐ5 - HOSE
08/09 MSB: MSB allowed to add $155 million to its capital - Vietnam News
25/08 MSB: Muốn thoái vốn MSB AMC thông qua đấu giá công khai - VietNam Finance
25/08 MSB: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL - HOSE
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ABB  938.000 21,00 -0,47%
ACB  3.827.100 31,60 -0,47%
BAB  43.900 21,60 -0,46%
BID  1.054.900 39,30 -0,51%
BVB  3.579.600 20,40 -2,86%
CTG  4.273.800 29,65 -0,34%
EIB  168.200 23,40 0,86%
EVF  765.200 17,40 1,75%
HDB  2.476.900 24,55 -0,20%
KLB  287.700 23,50 0,00%