• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.392,70 +0,85/+0,06%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:13:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.392,70   +0,85/+0,06%  |   HNX-INDEX   384,84   -0,01/0,00%  |   UPCOM-INDEX   99,44   +0,15/+0,16%  |   VN30   1.504,84   +1,46/+0,10%  |   HNX30   606,25   +0,32/+0,05%
16 Tháng Mười 2021 7:09:29 SA - Mở cửa
CTCP Tập đoàn MaSan (MSN : HOSE)
Cập nhật ngày 15/10/2021
2:52:13 CH
141,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

-1,10 (-0,77%)
Tham chiếu
142,10
Mở cửa
142,20
Cao nhất
143,40
Thấp nhất
141,00
Khối lượng
891.600
KLTB 10 ngày
824.970
Cao nhất 52 tuần
150,00
Thấp nhất 52 tuần
76,20
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang
Thành viên HĐQT Woncheol Park
Thành viên HĐQT Nguyễn Đoan Hùng
Thành viên HĐQT David Tan Wei Ming
Thành viên HĐQT Nguyễn Hoàng Yến
Thành viên HĐQT Nguyễn Thiều Nam
Thành viên HĐQT Nguyễn Thị Thu Hà
Trưởng ban kiểm toán nội bộ Nguyễn Đoan Hùng
Thành viên Ban kiểm toán nội bộ Nguyễn Thị Thu Hà
Tổng giám đốc Danny Le
Phó Tổng giám đốc Michael Hung Nguyen
Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thiều Nam
Giám đốc tài chính Michael Hung Nguyen
Kế toán trưởng Đoàn Thị Mỹ Duyên
Đại diện công bố thông tin Trần Phương Bắc