• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.478,96 +8,20/+0,56%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:02 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.478,96   +8,20/+0,56%  |   HNX-INDEX   416,73   +5,46/+1,33%  |   UPCOM-INDEX   109,69   +0,96/+0,88%  |   VN30   1.532,24   +15,67/+1,03%  |   HNX30   734,63   +6,60/+0,91%
28 Tháng Giêng 2022 11:38:13 CH - Mở cửa
CTCP MaSan High - Tech Materials (MSR : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
3:05:01 CH
24,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,40 (+1,67%)
Tham chiếu
24,00
Mở cửa
24,00
Cao nhất
25,00
Thấp nhất
24,00
Khối lượng
250.900
KLTB 10 ngày
324.020
Cao nhất 52 tuần
32,30
Thấp nhất 52 tuần
17,00
Vị trí Tên
Chủ tịch HĐQT Danny Le
Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiều Nam
Thành viên HĐQT Nguyễn Thu Hiền
Thành viên HĐQT Akira Osada
Thành viên HĐQT Craig Richard Bradshaw
Tổng giám đốc Craig Richard Bradshaw
Phó Tổng giám đốc Hady Seyeda
Giám đốc tài chính Stuart James Wells
Kế toán trưởng Nguyễn Thị Thanh Mai
Đại diện công bố thông tin Phạm Nguyên Hải