• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.479,30 +8,54/+0,58%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 10:14:59 SA

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.479,30   +8,54/+0,58%  |   HNX-INDEX   410,40   -0,87/-0,21%  |   UPCOM-INDEX   108,95   +0,22/+0,20%  |   VN30   1.532,05   +15,48/+1,02%  |   HNX30   724,54   -3,49/-0,48%
28 Tháng Giêng 2022 10:17:56 SA - Mở cửa
CTCP MaSan High - Tech Materials (MSR : UPCOM)
Cập nhật ngày 28/01/2022
10:15:01 SA
24,60 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+2,50%)
Tham chiếu
24,00
Mở cửa
24,00
Cao nhất
25,00
Thấp nhất
24,00
Khối lượng
87.400
KLTB 10 ngày
307.670
Cao nhất 52 tuần
32,30
Thấp nhất 52 tuần
17,00
Từ ngày:
Đến ngày:
Ngày Thay đổi Mở cửa Cao nhất Thấp nhất Đóng cửa Trung bình Đóng cửa ĐC Khối lượng  
28/01/2022 +0,60/+2,50% 24,00 25,00 24,00 24,60 24,52 24,60 87.400
27/01/2022 +0,20/+0,84% 24,50 24,70 23,70 24,00 24,00 24,00 136.100
26/01/2022 +0,30/+1,28% 24,00 24,00 23,60 23,80 23,80 23,80 136.900
25/01/2022 +0,10/+0,42% 23,70 23,90 23,10 23,90 23,50 23,90 215.700
24/01/2022 -0,70/-2,88% 24,30 24,30 23,20 23,60 23,80 23,60 282.200
21/01/2022 +0,40/+1,65% 24,70 24,90 24,10 24,70 24,30 24,70 245.100
20/01/2022 +1,20/+5,11% 24,00 25,00 23,90 24,70 24,30 24,70 264.200
19/01/2022 +0,70/+3,03% 22,00 24,00 22,00 23,80 23,50 23,80 295.800
18/01/2022 -2,10/-8,54% 23,80 23,90 22,50 22,50 23,10 22,50 591.300
17/01/2022 -2,00/-7,72% 26,40 26,40 23,00 23,90 24,60 23,90 822.000
14/01/2022 -0,70/-2,64% 26,50 26,50 25,70 25,80 25,90 25,80 339.400
13/01/2022 -0,20/-0,75% 26,90 27,30 25,90 26,40 26,50 26,40 409.800
12/01/2022 -1,10/-3,99% 27,30 27,50 25,50 26,50 26,60 26,50 862.300
11/01/2022 -1,30/-4,53% 28,40 28,40 27,10 27,40 27,60 27,40 907.000
10/01/2022 -0,60/-2,07% 28,90 29,20 28,30 28,40 28,70 28,40 611.500
07/01/2022 -0,50/-1,70% 29,70 30,00 28,70 28,90 29,00 28,90 659.200
06/01/2022 +2,20/+8,00% 27,60 30,30 27,60 29,70 29,40 29,70 2.330.800
05/01/2022 +0,20/+0,73% 27,90 27,90 27,30 27,60 27,50 27,60 326.900
04/01/2022 +0,40/+1,48% 27,10 28,00 27,00 27,50 27,40 27,50 612.700
31/12/2021 -0,10/-0,37% 27,60 27,60 26,90 27,00 27,10 27,00 319.600