• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.240,71 -0,93/-0,07%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:05:03 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.240,71   -0,93/-0,07%  |   HNX-INDEX   307,02   -1,00/-0,32%  |   UPCOM-INDEX   94,11   -0,47/-0,50%  |   VN30   1.282,51   -1,04/-0,08%  |   HNX30   545,73   +1,66/+0,31%
21 Tháng Năm 2022 6:46:43 SA - Mở cửa
CTCP MaSan High - Tech Materials (MSR : UPCOM)
Cập nhật ngày 20/05/2022
3:05:03 CH
21,00 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,20 (+0,96%)
Tham chiếu
20,80
Mở cửa
20,70
Cao nhất
21,30
Thấp nhất
20,50
Khối lượng
282.600
KLTB 10 ngày
454.060
Cao nhất 52 tuần
34,30
Thấp nhất 52 tuần
17,50
MSR - GD cổ đông chính
Ngày Tên Vị trí Giao dịch Số cổ phần  
22/01/2021 Craig Richard Bradshaw Tổng giám đốc Bán 3.000.000 Biểu đồ
12/01/2021 Craig Richard Bradshaw Tổng giám đốc Đăng ký bán 3.000.000 Biểu đồ
09/12/2020 Mitsubishi Materials Corporation --- Mua 109.915.542 Biểu đồ
26/12/2017 Penm III Germany GmbH & Co. KG --- Bán 15.902.430 Biểu đồ
26/12/2017 CTCP Tầm nhìn Masan --- Mua 15.902.430 Biểu đồ
26/12/2017 CTCP Tầm nhìn Masan --- Đăng ký mua 15.902.430 Biểu đồ
07/02/2017 CTCP Tầm nhìn Masan --- Mua 0 Biểu đồ
10/01/2017 CTCP Tầm nhìn Masan --- Đăng ký mua 180.189.628 Biểu đồ
06/01/2017 CTCP Tầm nhìn Masan --- Mua 0 Biểu đồ
22/12/2016 CTCP Tầm nhìn Masan --- Mua 151.358.413 Biểu đồ
21/12/2016 MRC Ltd --- Bán 144.166.284 Biểu đồ
09/12/2016 CTCP Tầm nhìn Masan --- Đăng ký mua 180.189.628 Biểu đồ
30/09/2016 Dominic John Heaton --- Mua 0 Biểu đồ
02/09/2016 Dominic John Heaton --- Đăng ký mua 100.000 Biểu đồ
01/09/2016 Dominic John Heaton --- Mua 79.400 Biểu đồ
01/07/2016 Dominic John Heaton --- Bán 0 Biểu đồ
01/07/2016 Nguyễn Quỳnh Lâm --- Mua 0 Biểu đồ
01/07/2016 Nguyễn Thị Hải Yến --- Bán 0 Biểu đồ
03/06/2016 Dominic John Heaton --- Đăng ký bán 100.000 Biểu đồ
03/06/2016 Nguyễn Quỳnh Lâm --- Đăng ký mua 120.000 Biểu đồ