• International Edition
  • Giá trực tuyến: Bật
  • RSS
  • Hỗ trợ
VN-INDEX 1.293,60 +16,53/+1,29%
Biểu đồ thời gian thực
Cập nhật lúc 3:06:59 CH

Stockbiz MetaKit là phần mềm cập nhật dữ liệu phân tích kỹ thuật cho MetaStock và AmiBroker (Bao gồm dữ liệu EOD quá khứ, dữ liệu EOD trong phiên và dữ liệu Intraday trên 3 sàn giao dịch HOSE, HNX, UPCOM)

Stockbiz Trading Terminal là bộ sản phẩm tích hợp đầy đủ các tính năng thiết yếu cho nhà đầu tư từ các công cụ theo dõi giá cổ phiếu realtime tới các phương tiện xây dựng, kiểm thử chiến lược đầu tư, và các tính năng giao dịch.

Kiến thức căn bản

Tổng hợp các kiến thức căn bản về thị trường tài chính, chứng khoán giúp cho bạn có thể tiếp cận đầu tư thuận lợi hơn.

Phương pháp & Chiến lược

Giới thiệu các phương pháp luận sử dụng để phân tính, và các kỹ năng cần thiết phục vụ cho việc đầu tư.

VN-INDEX    1.293,60   +16,53/+1,29%  |   HNX-INDEX   310,97   +4,72/+1,54%  |   UPCOM-INDEX   86,14   +1,18/+1,39%  |   VN30   1.427,55   +20,05/+1,42%  |   HNX30   494,31   +11,82/+2,45%
29 Tháng Bảy 2021 11:23:54 CH - Mở cửa
CTCP Đầu tư MST (MST : HNX)
Cập nhật ngày 29/07/2021
3:06:11 CH
15,40 x 1000 VND
Thay đổi (%)

+0,60 (+4,05%)
Tham chiếu
14,80
Mở cửa
14,80
Cao nhất
15,60
Thấp nhất
14,60
Khối lượng
1.214.100
KLTB 10 ngày
861.970
Cao nhất 52 tuần
15,60
Thấp nhất 52 tuần
2,20
27/07 MST: Báo cáo tài chính quý 2/2021 (công ty mẹ) - HNX
27/07 MST: Báo cáo tài chính quý 2/2021 - HNX
27/07 MST: Công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty - HNX
20/07 MST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021 - HNX
20/07 MST: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
25/06 MST: Thay đổi nhân sự - HNX
24/06 MST: Thay đổi nhân sự - HNX
09/06 MST: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 2021 - HNX
04/06 MST: CBTT v.v nghị quyết HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 - HNX
27/05 MST: Ngày 20/04/2022, ngày giao dịch đầu tiên 30.000.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung - HNX
24/05 MST: Đính chính số liệu BCTC kiểm toán năm 2020 - HNX
24/05 MST: Công bố Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp - HNX
21/05 MST: Công bố Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung ngày 20/05/2021 - HNX
21/05 MST: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
21/05 MST: Nghị quyết Hội đồng quản trị - HNX
18/05 MST: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 30.000.000 cổ phiếu - HNX
17/05 MST: Thay đổi nhân sự - HNX
05/05 MST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - HNX
29/04 MST: Công bố Điều lệ công ty sau khi sửa đổi, bổ sung - HNX
29/04 MST: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh - HNX
 
Công ty cùng ngành
Khối lượng Giá Thay đổi
ACS  0 11,00 0,00%
ATB  0 1,50 0,00%
B82  0 0,90 0,00%
BAX  2.000 66,00 0,30%
BCE  23.400 10,70 0,00%
BCM  229.600 41,50 2,34%
BHT  0 13,30 0,00%
BMN  0 15,80 0,00%
BOT  600 48,90 0,00%
BVL  1.700 25,00 8,70%